Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“Aktywni z natury - inkubator wolontariatu”. Debata: “Wolontariat działanie bezinteresowne”.

(10 grudnia 2011 roku)