Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Szkolenie “Podstawy gospodarki finansowej i księgowości w organizacjach pozarządowych”

(17 - 18 marca 2009 roku)