Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Szkolenie “Public relations, marketing, lobbing - sprawne funkcjonowanie organizacji i poprawa wizerunku organizacji w środowisku lokalnym”

(20 - 21 kwietnia 2009 roku)