Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Szkolenie “Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie efektywnego zespołu w organizacji”

(22 – 24 czerwca 2009 roku)