Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Archiwum - Wiadomości - rok 2012

Konkurs na Inicjatywę Pozarządową Roku 2011 – rozstrzygnięty.

2012-12-19

Na czwartą już edycję konkursu, którego pomysłodawcą jest Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wpłynęło 10 projektów. Protokół w imieniu Kapituły odczytała jej przewodnicząca, pani Małgorzata Farion. Pierwszą, a zarazem główną nagrodę - ufundowaną  przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA - otrzymało Stowarzyszenie „Krok za krokiem” za „Organizację kompleksu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego w Białobrzegach”.

czytaj dalej »

Seminarium „Współpraca – nie tylko od święta”

2012-12-19

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych kończy w grudniu realizację projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.  Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału zamojskich organizacji jako równorzędnego partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie jego roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium i Galę Konkursu „Inicjatywa Roku”

2012-12-11

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz realizatorzy projektu:

„Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO , zapraszają na integracyjne spotkanie „przy świątecznym stole”.  Podczas spotkania odbędzie się dyskusja  na temat potencjału zamojskiego III sektora, a także podsumowanie działań dotyczących współpracy organizacji z lokalnym samorządem.

Zostaną też ogłoszone wyniki konkursu na inicjatywę pozarządową roku.

Termin spotkania: 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek), godzina 11.00.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
ul. Partyzantów 3 w Zamościu.

Szczegółowy program:

  1. Otwarcie uroczystości.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku”.
  3. Wręczenie nagród.
  4. Seminarium: „Współpraca, nie tylko od święta”.
  5. Świąteczny stół.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 14 grudnia.

Dementi

2012-11-28

W związku z publicznym wystąpieniem (zarejestrowanym przez Zamojską Telewizję Internetową http://zamosc.tv/tv/4685-trzeci-sektor-kroluja-te-same-osoby/) Radnych Rady Miasta Zamość: Rafała Zwolaka i Jacka Krzysztofa Danela podczas XXIV Sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2012 roku, które podważa  wiarygodność organizacji pozarządowych i narusza dobra osobiste ich członków, przedstawiamy do wiadomości dokumenty (proszę kliknąć czytaj dalej, aby pobrać dokumenty) z plenarnego spotkania zamojskich organizacji pozarządowych, które były dostępne od dnia 6.11.2012 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość.

Jednocześnie informujemy, że podejmujemy dalsze niezbędne działania w celu poprawy jakości życia publicznego w naszym mieście.

W imieniu organizacji:
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Marzena Miśkiewicz
Przewodnicząca zebrania plenarnego Dorota Nowosad
Kontakt: (84) 62 73 775

czytaj dalej »

“Inicjatywa Pozarządowa Roku”
Przedłużenie terminu składania wniosków.

2012-11-16

Informujemy organizacje pozarządowe, że przedłużony został termin składania wniosków w konkursie na “Inicjatywę Pozarządową Roku”. Zapraszamy niezdecydowanych i czekamy na zgłoszenia do 23 listopada 2012.

Przedstawiciele III sektora do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wybrani.

2012-11-02

Z inicjatywy Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 30 października odbyło się plenarne spotkanie przedstawicieli  zamojskich organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miasta. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy, programu współpracy na rok 2013 i wybór członków tworzącej się Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

czytaj dalej »

Wszystko o public relations.

2012-10-28

Skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem jest jednym z kluczowych składników powodzenia organizacji, dlatego każda fundacja i każde stowarzyszenie powinno dbać o własny wizerunek i o jakość informacji, jaką kieruje na zewnątrz. Bardzo często od tego jak jest organizacja postrzegana zależy wsparcie na które może liczyć. Public relations – to nic innego, tylko zaplanowany proces porozumiewania się organizacji z otoczeniem, zadbanie o jej wizerunek i promowanie tożsamości.

czytaj dalej »

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych.

2012-10-21

30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, odbędzie się plenarne spotkanie organizacji pozarządowych.

Porządek spotkania:
Część I - Współpraca Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi.
Część II - Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

czytaj dalej »

Zaproszenie na szkolenie.

2012-10-11

“Podstawy Public Relations w organizacjach pozarządowych” - to temat szkolenia dla przedstawicieli zamojskiego III sektora, które  odbędzie się 24 października 2012 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy ul. S.Wyszyńskiego 28 A.    Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej i warsztatowej. Warsztat poprowadzą przedstawiciele zamojskich mediów: telewizji kablowej, prasy i radia. Organizatorzy zapewniają materiały, przerwy kawowe i lunch. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zostanie zamknięta 19 października o godzinie 14.00.

Uczestników należy zgłaszać e-mailem: zfis@wp.pl lub telefonicznie: 84 62 73 775.

Wizyta studyjna na Wybrzeżu.

2012-09-28

W dniach 18 – 21 września z wizytą studyjną na Wybrzeżu przebywali przedstawiciele zamojskich organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w Zamościu. Odwiedzili: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głównym celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk oraz ukazanie sposobów wprowadzania rozwiązań poprawiających jakość współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

czytaj dalej »

Konkurs: „Inicjatywa Roku 2011”

2012-09-26

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza IV już konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2011 pt. “INICJATYWA ROKU 2011”.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 16 listopada 2012 roku na adres siedziby ZFIS: ODK „Okrąglak” ul. S.Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2012 roku podczas seminarium na temat: „Potencjał zamojskich organizacji pozarządowych” organizowanym w ramach projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.
Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt komputerowy.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączonym pliku.

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego III sektora.

2012-09-25

Już po raz drugi Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli bazą i sposobami pozyskiwania funduszy na działalność Forum, dobrymi praktykami, ogólną kondycja zamojskiego III sektora oraz współpracą z władzami miasta i samorządem. Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej, ewentualnej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.

Konferencja o sztuce ulicy.

2012-07-20

„Odlotowa ulica” - to tytuł konferencji, którą 14 lipca w Galerii Twierdza zorganizowało Stowarzyszenie ArtAvanti. Były poważne referaty, sonda uliczna, dyskusja panelowa, a także popisy grafficiarzy i hip-hopowców.

czytaj dalej »

Wizyta w Schwaebisch Hall.

2012-07-15

„Autobus mieszkańców”, który od dwudziestu lat woził Zamościan różnych branż i profesji do miasta partnerskiego Schwaebisch Hall, w tym roku miał pasażerów szczególnych. Byli to  przedstawiciele organizacji pozarządowych o bardzo różnorodnym profilu działających „pod parasolem” Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz przedstawiciele zamojskiej policji.

czytaj dalej »

Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych.

2012-06-21

Z wizytą studyjną do Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych przyjechali przedstawiciele organizacji pozarządowych i liderzy międzynarodowych wymian młodzieży z Bułgarii, Łotwy, Turcji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Są oni uczestnikami projektu „Partnership for Cooperation” realizowanego przez lubelską Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo”, którego celem jest nawiązanie i rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami realizującymi programy młodzieżowe, tworzenie partnerstw służących ich realizacji, wymiana doświadczeń, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz zainicjowanie powstania międzynarodowej platformy współpracy z udziałem krajów partnerskich z Europy Wschodniej i Kaukazu. Te dobre praktyki goście mogli zobaczyć w Zamojskim Forum inicjatyw Społecznych i Zamojskim Centrum Wolontariatu, które realizują projekty aktywizujące młodych ludzi, integrujące społeczność lokalną, koordynują pracę młodzieżowego wolontariatu, organizują międzynarodowe spotkania. Jednym z tematów wizyty były sprawy dotyczące kondycji zamojskiego III sektora.

Festyn z III Sektorem. Relacja z imprezy.

2012-06-19

„Dziewięć godzin wspaniałej, niezapomnianej zabawy!” Tak uczestnicy, mieszkańcy osiedla im. Jana Zamoyskiego, na którego zielonych terenach odbywał się festyn, ocenili wysiłek organizatorów „Dnia Sąsiada” i Giełdy III Sektora.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy w galerii.

czytaj dalej »

Pilna prośba do organizacji

2012-06-13

Informujemy, iż na stronie www.zamosc.pl, został opublikowany projekt ustawy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz o przesłanie wszelkich uwag na nasz adres e-mail: zfis@wp.pl. Sprawa dotyczy naszej przyszłości, a więc potraktujmy ją poważnie!

Dzień Sąsiada i Zamojska Giełda III Sektora.

2012-06-08

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego już czwarty raz organizują wspólną imprezę plenerową.

Dla mieszkańców największego zamojskiego osiedla impreza ma charakter rekreacyjno – integracyjny, stąd nazwa „Dzień Sąsiada”. Dla lokalnych stowarzyszeń i fundacji jest okazją do pokazania się i zaprezentowania dorobku w oryginalnej, wybranej przez siebie formie podczas Giełdy III Sektora.

Impreza odbędzie się 17 czerwca 2012 r. w godz. 13.00 – 21.00 na terenach rekreacyjnych Osiedla Jana Zamoyskiego w Zamościu.

czytaj dalej »

Zaproszenie na szkolenie

2012-05-23

Rozliczanie, sprawozdawczość i controling w projektach” - to temat szkolenia, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Listę uczestników zamykamy 27 maja o godzinie 14.00.

Ważna informacja dla organizacji.

2012-04-17

W imieniu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych i Zespołu Opiniującego informujemy, że zostały podjęte kroki w celu utworzenia Zamojskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Opracowano wstępny projekt zasad funkcjonowania RDPP (materiał w załączeniu) oraz złożono wniosek do Prezydenta Miasta o powołanie Rady. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z materiałem oraz przygotowanie ewentualnych uwag. Uwagi te, przedstawiciel Waszej organizacji przekaże podczas SPOTKANIA ROBOCZEGO, które odbędzie się dnia  24 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”. Celem spotkania, w którym wezmą udział wszystkie zamojskie organizacje jest opracowanie ostatecznego stanowiska III sektora w sprawie struktury i zasad działania RDPP oraz przygotowanie się do spotkania plenarnego i wyboru rady.

Pobierz wstępny projekt zasad funkcjonowania RDPP.

Walne Zebranie ZFIS

2012-03-24

22 marca odbyło się walne zebranie członków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na którym przedstawiono i przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2011. Omówiono też działania na rok 2012 oraz poruszono temat utworzenia Rady Pożytku Publicznego i opracowania „mapy drogowej” dochodzenia do wyłonienia jak najlepszej reprezentacji zamojskiego III sektora w w/w radzie. Pomysłodawcom utworzenia rady chodzi o to, żeby była ona autentyczną reprezentacją całego środowiska pozarządowego w kontekście współpracy z samorządem. Członkowie rady mają bowiem reprezentować nie tylko swoje organizacje, ale interesy całego, pozarządowego środowiska. Wprawdzie w Zamościu istnieje Zespół Opiniujący, ale jest to reprezentacja za słaba. Według zebranych powstanie rady będzie miało wpływ na aktywność III sektora, lobbowanie i liczenie się rady miasta z organizacjami.

Nowy członek ZFIS

2012-03-15

W poczet członków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych wstąpiła Fundacja „Renesans”, a do wstąpienia przygotowuje się Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”.
Są to organizacje sprawdzone, doświadczone i na pewno wpłyną na wzmocnienie naszego potencjału.

Szkolenie z pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

2012-01-26

Kolejne szkolenie w ramach projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem” odbędzie się w dniach od 27 do 30 stycznia w ODK „Okrąglak”. Jego uczestnicy dowiedzą się skąd i jak pozyskiwać środki na działalność dla swoich organizacji, nauczą się pisać wnioski aplikacyjne do funduszy krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie poprowadzi Kamil Kabasiński – specjalista ds. współpracy międzysektorowej, członek zespołu opiniującego i komisji konkursowych w Zamościu, doradca w zakresie konkursów na dofinansowanie zadań ze środków publicznych.

Informacja dla organizacji

2012-01-13

Prezydent miasta Zamość ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (I Edycja zadań na 2012 rok). Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia 2012 r. Informacje o warunkach konkursu znajdują się na stronie: www.bip.zamosc.um.gov.pl.  Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Bednarczyk - tel. 84 677 24 93.

ZFIS integruje i szkoli

2012-01-11

Ubiegłoroczny plan szkoleń dla organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego został zrealizowany. 24 godziny szkoleniowe zostały przeznaczone na planowanie strategii i zarządzanie III sektorem. 56 godzin – na zasady budowania i funkcjonowanie partnerstw, prawne aspekty regulujące funkcjonowanie sektora samorządowego i pozarządowego oraz opracowywanie i rozliczanie projektów partnerskich. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele 26 zamojskich organizacji oraz przedstawiciele samorządu. Przeszkolone zostały 84 osoby.

Platforma wsparcia ruszyła. Plan szkoleń na rok 2012 opublikujemy wkrótce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń w galerii.