Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Archiwum - Wiadomości - rok 2013

Konkurs na najlepsze inicjatywy roku 2012 – rozstrzygnięty.

2013-12-22

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych już po raz piąty organizowało konkurs na najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Pierwszą nagrodę zdobył program szczepień przeciw HPV realizowany przez Zamojski Klub Rotariański. Drugą nagrodę otrzymała Zamojska Zabawa na Orientację, zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” z Siedlisk. Nagrodę trzecią przyznano inicjatywie “Co było a jest” zgłoszonej przez Stowarzyszenie Art Avanti w Zamościu.

Zwycięzcom przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez: Prezydenta Miasta Zamość, Starostę Zamojskiego i sponsora, którym była w tym roku firma DERKOM.

Gala Konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku 2012”. Zaproszenie.

2013-12-11

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych  zaprasza wszystkich zainteresowanych           funkcjonowaniem i rozkwitem zamojskich stowarzyszeń i fundacji na kolejną Galę III sektora i ogłoszenie wyników piątej edycji  konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową roku.

Gala odbędzie się 16 grudnia 2013 r. w godzinach 10.00 – 12.00 w Centrum Historyczno – Turystycznej Informacji „Luneta” przy ul. Łukasińskiego 2 E.

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI

2013-10-17

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy. Tworząc zespół Super W, łączą biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w akcji  był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

czytaj dalej »

Piąty konkurs na „Inicjatywę pozarządową roku”.

2013-10-09

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych już po raz piąty zaprasza stowarzyszenia i fundacje do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego. Oceniane będą  inicjatywy zrealizowane w roku 2012.

Zainteresowane organizacje swoje propozycje mogą składać do dnia  22 listopada 2013 roku, w siedzibie ZFIS (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”, ul. S. Wyszyńskiego 28A).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Inicjatywa pozarządowa roku 2012” nastąpi 16 grudnia.
Tradycyjnie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączonym pliku.

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem lokali na działalność statutową.

2013-08-05

Przedmiotem obrad Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu na dwóch ostatnich posiedzeniach była kwestia zapotrzebowania zamojskich organizacji pozarządowych na lokale użytkowe. Niezbędne jest opracowanie diagnozy w tym zakresie.

Organizacje zainteresowane pozyskaniem lokali na dzialaność statutową, na preferencyjnych warunkach czynszowych, ale za pełną odpłatnością za korzystanie z mediów, proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres: wso@zamosc.um.gov.pl w terminie do dnia 15.09.2013 r.

Jednocześnie informujemy, że przesłanie ankiety nie jest równoznaczne z przydzieleniem lokalu. Zapotrzebowania poszczególnych organizacji będą rozpatrywane indywidualnie.
 

Goście ze Schwaebisch Hall w „Okrąglaku”

2013-07-16

W dniach od 9 do 12 lipca w Zamościu gościła 14-osobowa delegacja mieszkańców z partnerskiego miasta Schwaebisch Hall. W składzie delegacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz policji. Goście zostali zaproszeni do Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” , gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeń: „Art avanti”, „Drukarnia wyobraźni” i „Otwarte serca”. Spotkanie było bardzo serdeczne, ponieważ kilka osób poznało się podczas ubiegłorocznej wizyty przedstawicieli zamojskiego III sektora w Schwaebisch Hall. Rozmowy – niewątpliwie – zachęciły zebranych do współpracy i planów na przyszłość.

III sektor z „Wędrującą Estradą”

2013-07-14

Siedem organizacji pozarządowych miało okazję zaprezentować się podczas imprezy plenerowej pt. „Wędrująca Estrada”, która odbyła się 10 lipca na terenach zielonych Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego. Były to: Abrakadabra, Czerwony Smok, Drukarnia Wyobraźni, Diecezjalny klub Sportowy „Gaudium”, Otwarte Serca, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” i Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu. Ich obecność niewątpliwie przyczyniła się do uatrakcyjnienia imprezy, a także do sprawnego jej przebiegu.

czytaj dalej »

Kreatywna wytwórnia artystyczna, taneczna i sportowa dla dzieci.

2013-07-10

Dzięki hojności sponsora Pana Wernera SCHMIDTA, mieszkańca naszego partnerskiego miasta Schwäbisch Hall i Firmy STEGO POLSKA , Stowarzyszenia: „Drukarnia Wyobraźni”, Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” mogły rozszerzyć swoją ofertę i skierować ją do najmłodszych. Projekt Stowarzyszenia „Drukarnia wyobraźni” to zajęcia w sekcjach plastycznych, teatralnej i muzycznej dla grupy 55 dzieci, który realizowany będzie do końca 2013 r. na bazie Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak.

czytaj dalej »

Nowy Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

2013-04-17

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wybrało władze na kolejną kadencję oraz udzieliło dotychczasowemu zarządowi absolutorium. Na swoich dotychczasowych stanowiskach zostały: Dorota Nowosad – prezes, Ewa Szczepańska – sekretarz i Małgorzata Farion – skarbnik. W skład nowego zarządu weszły także: Anna Polska – członek i Alicja Saturska – członek.

czytaj dalej »

Ukonstytuowała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.

2013-02-01

29 stycznia na inauguracyjnym posiedzeniu, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, ukonstytuowała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym został przedstawiciel Rady Miasta, Jerzy Liberadzki, zastępcą przewodniczącego - Kamil Kabasiński, a sekretarzem – Ewa Szczepańska. Kamil Kabasiński i Ewa Szczepańska reprezentują III sektor.

Rada jest organem konsultacyjno - opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych, a jej kadencja trwa 2 lata.

Mały procent – duża sprawa.

2013-01-24

Zainaugurowaną przez ZFIS w roku ubiegłym akcją  dotyczącą 1% zainteresowane są prawie wszystkie organizacje mające status OPP. W celu podjęcia wspólnych, promocyjnych działań zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń i fundacji z dziennikarzami reprezentującymi zamojskie media.

czytaj dalej »

Gala Morando 2012

2013-01-21

Ewa Szczepańska – sekretarz ZFIS,  już po raz drugi była nominowana do nagrody Zamojska Osobowość Roku i po raz drugi (głosami internautów i słuchaczy Katolickiego Radia Zamość) znalazła się na drugim miejscu. Niełatwo było pokonać w roku ubiegłym Marię Król, a w bieżącym księdza – społecznika Tomasza Winogrodzkiego. Ale… do trzech razy sztuka! Więcej o Gali Zamojska Osobowość Roku Morando 2012 na roztocze.net.
 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – powołana.

2013-01-18

Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj dalej »

Ewa Szczepańska nominowana do nagrody Moranda

2013-01-11

Sekretarz Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Ewa Szczepańska po raz drugi została nominowana do nagrody Zamojska Osobowość Roku Morando 2012. Zapraszamy do głosowania. Można to robić do piątku 18 stycznia na kuponach Kroniki Tygodnia i na www.roztocze.net.

Konkurs „Bohaterowie Codzienności”

2013-01-06

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Bohaterowie Codzienności”, którego celem jest wyróżnienie oraz wspieranie aktywności organizacji, instytucji i osób działających dobroczynnie na terenie województwa lubelskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2013 roku.

czytaj dalej »