Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Gala Konkursu “Inicjatywa Roku 2008” 2009-12-08

Ogłoszeniem wyników Konkursu i wręczeniem nagród rozpoczęła się Wielka Gala, która odbyła się 7 grudnia w Osiedlowym Domu kultury “Okrąglak”. Protokół z posiedzenia Kapituły odczytała jej przewodnicząca – Pani Małgorzata Farion. Podziękowała 9 Stowarzyszeniom, które złożyły swoje projekty na konkurs i powiedziała: - “Kapituła Konkursu w składzie: Małgorzata Farion, Marzena Miśkiewicz, Teresa Tkaczyk, Anna Zakrocka i Jan Wojciech Matwiejczuk, dziękuje tym organizacjom, które wzięły udział w konkursie. Mamy nadzieję, że w codziennej, statutowej działalności dla swoich stowarzyszeń, nie zabraknie Państwu sił i energii do tworzenia nowych inicjatyw w kolejnych latach. Wierzymy bowiem, że konkurs na Inicjatywę Roku będzie kontynuowany w latach następnych, przy aktywnym wsparciu władz samorządowych miasta i powiatu oraz zamojskiego biznesu.”

Pierwszą, a zarazem główną nagrodę, ufundowaną przez MPiPS wręczyła “Amazonkom” Prezes Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych – Dorota Nowosad. Zamojskiemu Centrum Wolontariatu, nagrodę wręczył Wiceprezydent Miasta Zamościa, Pan Tomasz Kossowski, a Stowarzyszeniu “Krok za Krokiem” – przedstawicielka Starostwa, Pani Anna Zakrocka. Galę uświetniła część artystyczna, w której wystąpiły: zespół wokalny z Zamojskiego Domu Kultury i zespół tańca nowoczesnego z Młodzieżowego Domu Kultury. Zaproszeni goście mogli podyskutować i wymienić doświadczenia w kuluarach, podczas poczęstunku przygotowanego przez organizatorów.