Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Senioralna Stacja Socjalna w Zamojskim Centrum Wolontariatu. 2014-06-09

Jest to kolejna inicjatywa Zamojskiego Centrum skierowana do seniorów, a będąca efektem wnikliwej analizy ich potrzeb. Te potrzeby to nie tylko oczekiwanie na wsparcie humanitarne, ale także integracja z młodymi ludźmi, wymiana doświadczeń  oraz korzystanie z dóbr kultury. Odpowiedzią na te potrzeby jest działająca od 2 lat Świetlica Dziennego Wsparcia i od 2 miesięcy Senioralna Stacja Socjalna.

W Świetlicy Dziennego Wsparcia seniorzy spotykają się 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 – 13.00.  Biblioterapia, muzykoterapia, artterapia, imprezy okolicznościowe, wykłady, wspólne wyjścia do kina, na wycieczki – to propozycje z których korzystają bezpłatnie, a które dają im wiele radości i satysfakcji. W świetlicy pomagają młodzi wolontariusze, którzy otaczają swoich podopiecznych szczególną troską. Każdy senior jest tu mile widziany i dla każdego chętnego znajdzie się jeszcze miejsce.

Senioralna Stacja Socjalna rozszerza tę ofertę o nowe propozycje. Są to min. warsztaty  literacko - artystyczne, warsztaty z animacji czasu wolnego, treningi pamięci, poradnictwo prawne, socjalne, poradnictwo w zakresie obsługi komputera i innych urządzeń technicznych (takich jak: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, tablet) i przyjazny telefon, a w nim – dyżury pedagoga, psychologa i wolontariuszy – seniorów.
Realizacji senioralnej Stacji Socjalnej będzie towarzyszyć kampania dotycząca potencjału i potrzeb osób starszych, którą zakończą: akcja „Październik zamojskim miesiącem seniora” i konferencja „Świat dla seniora, senior dla świata”.

Inicjatywy Centrum Wolontariatu są dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

W ramach Senioralnej Stacji Socjalnej Zamojskie Centrum Wolontariatu
zaprasza seniorów do korzystania z  Punktu Poradnictwa:

SOCJALNEGO - poniedziałki w godz. 16.00 - 17.30 przy ul. Kolegiackiej 16
PRAWNEGO -poniedziałki i piątki w godz. 13.00 - 15.00 , przy ul. Kolegiackiej 16
TECHNICZNO/KOMPUTEROWEGO - poniedziałki w godz. 10.00 - 12.30, w ODK „Okrąglak”, przy ul. Wyszyńskiego 28A
oraz PRZYJAZNEGO TELEFONU  - 84 639 28.63
przy którym dyżurują: psycholog, pedagog oraz wolontariusze seniorzy od poniedziałku do piątku, w godzinach:  10.00 - 15.30