Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego 2015-04-24

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015roku w zakresie:

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki dla: organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art .3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.”

Termin nadsyłania ofert mija 05.05.15

Więcej informacji tutaj.