Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży 2015-04-24

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015roku w zakresie:

  1. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie sumo i zapasów obejmujące: prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych , organizacja zawodów oraz udział dzieci we współzawodnictwie sportowym -15.000,00zł
  2. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkiej atletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa podnoszenia ciężarów obejmujące: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów i zawodów, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym -15.000,00 zł
  3. Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pn III Turniej im. Jana Wojtaszka w Piłce Nożnej” -15.000,00zł

Termin nadsyłania ofert mija 05.05.15

Więcej informacji tutaj.