Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Zamojska Gala Inicjatyw Społecznych. 2015-12-11

8 grudnia w Osiedlowym Domu Kultury odbyła się Gala Inicjatyw Społecznych. W tym roku uroczystość połączyła dwa ważne dla zamojskich społeczników wydarzenia: rozstrzygnięcie konkursu „Inicjatywa Społeczna roku 2014” i święto wolontariuszy.

Na Galę przybyli  przedstawiciele organizacji pozarządowych, wyróżnieni wolontariusze, organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu, dyrektorzy szkół, burs,  podopieczni Zamojskiego Centrum Wolontariatu oraz przedstawiciele lokalnych władz: przewodniczący Rady Miasta – pan Wojciech Matwiejczuk, zastępca Prezydenta Miasta – pani Magdalena Dołgan,  inspektor d/s sportu i turystyki w Starostwie – pani Barbara Zarębska, dyrektor Wydziału Edukacji – pani Agnieszka Kowal, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego pan Krzysztof Rusztyn, wicedyrektor MCPR – pani Małgorzata Żołyńska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – pan Marian Hawrylak, prezes Spóldzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego – pan Jan Sadło i in.
Pierwsza część Gali odbyła się pod hasłem „Wolontariat niejedno ma imię”. W prezentacji multimedialnej Ewa Szczepańska pokazała zaangażowanie i inicjatywy   klubów wolontariatu działających „pod parasolem” ZCW i z ZCW współpracujących. Andrzej Smyk – koordynator ds. międzynarodowych zaprezentował międzynarodowe projekty zrealizowane w roku 2015. Tradycyjnie zostały wręczone podziękowania dla klubów, koordynatorów i wolontariuszy. W tym roku, po raz pierwszy najaktywniejszych ochotników dyplomami i nagrodami rzeczowymi nagrodził Prezydent Miasta Zamość. Prezydent ufundował też nagrodę w konkursie na plakat promujący ideę wolontariatu i aktywność młodzieżowych klubów. Tę nagrodę zdobyli wolontariusze z Gimnazjum Nr 4 w Zamościu.

Drugą część Gali zdominował konkurs na Inicjatywę Społeczną Roku. Otworzył ją Kamil Kabasiński Prezes Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, który przypomniał ideę rywalizacji. Werdykt (jak się okazało znakomity dla Centrum Wolontariatu) odczytała Małgorzata Farion – koordynatorka Konkursu:

I miejsce uzyskał projekt:  „3 S- samorealizacja, samodzielność, solidarność - Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” zgłoszony przez  Zamojskie Centrum Wolontariatu,
II miejsce - projekt:   „Nasi sprawni ”   zgłoszony przez Fundację „Renesans”,
III miejsce - projekt:  „Dewajtis - IV Zamojskie Dni Kresowe”   zgłoszony przez   Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zamościu. 

Nagrody ufundowali: pierwszą – Prezydent Miasta Zamość, drugą – Starosta Zamojski, trzecią – Zamojskie forum Inicjatyw Społecznych.

Na konkurs wpłynęło 8 inicjatyw. Te nagrodzone i złożone przez:

  • Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą- Bądź z Nami”,
  • Stowarzyszenie ABRAKADABRA,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z dziećmi i młodzieżą Niepełnosprawną WSZYSCY RAZEM, 
  • Stowarzyszenie SALVETE
  • i Katarzynę Kamińską ze Stowarzyszenia TURYSTYKA Z PASJĄ.

Zgodnie z zapowiedzią od tej edycji konkursu obowiązuje nowy regulamin. Każdy z członków kapituły dokonał oceny wszystkich złożonych wniosków  i przyznał im swoją, suwerenną punktację ale spośród tych ocen nie były brane pod uwagę dwie  skrajne oceny (ocena najwyższa i najniższa), z pozostałych ocen wyciągana została średnia arytmetyczna, która zadecydowała o kolejności  przyznanych miejsc.