Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“1% od Nas - 1% dla Nas”. Zostawmy swój 1% podatku w Zamościu. 2017-02-15

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, przy wsparciu miasta Zamość i mediów, organizuje kolejny, już szósty raz, akcję: „1% od Nas - 1% dla Nas” poprzez którą stara się zachęcić mieszkańców Zamojszczyzny do przekazania 1% podatku na rzecz naszych, lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Istnieje wiele powodów dla których warto to zrobić. Po pierwsze, nie ponosi się przy tym żadnych kosztów. Po drugie, podatnik sam decyduje o tym, którą organizację zamierza wesprzeć. Po trzecie, wpływy z 1% pozwolą organizacjom na realizację ważnych inicjatyw społecznych, artystycznych, czy sportowych. I w końcu – nie wykonuje się przy tym żadnych dodatkowych czynności, gdyż każdy może to zrobić przy okazji wypełniania zeznania podatkowego.

Zamojskie stowarzyszenia i fundacje uprawnione do korzystania z 1% ( jest ich w tym roku 29) działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i ubogich, dbają o środowisko i zwierzęta, organizują dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijając ich pragnienia i pasje. Warto je wesprzeć finansowo, bo są solidne i sprawdzone, bo naprawdę pomagają rozwiązywać codzienne problemy i najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Promują też miasto, jego walory i kulturę.

Jak przekazać nasz 1%?

Krok 1:
Najważniejszą decyzją przy przekazaniu 1% podatku jest wybór organizacji oraz zapamiętanie jej numeru KRS (numer Krajowego Rejestru Sądowego).

Krok 2:
Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy 1% przekazać.

Krok 3:
Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki. Oprócz numeru KRS wpisujemy także kwotę 1% podatku należnego oraz w rubryce „cel szczegółowy” np. oddział/koło w Zamościu. Jest to ważne w przypadku organizacji posiadających KRS centralnie. Podatnik przekazujący 1% ma prawo (ale nie musi) wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) obdarowanej organizacji. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej fundacji, czy stowarzyszenia.

(Kampania “1% od Nas - 1% dla Nas” jest realizowana w ramach zadania publicznego: działalność na rzecz organizacji pozarządowych i sfinansowana przez Miasto Zamość).