Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 2018-10-03

19.09.2018 obyło się szkolenie “Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem najnowszej zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Uczestnicy zapoznali się z zasadami przygotowywania dokumentacji zgodnie z RODO. Dla większości był to temat nowy i trudny, ale mamy nadzieję, że dzięki szkoleniu i poradnictwu będziemy działać w zgodzie z RODO, aby chronić dane pracowników, wolontariuszy i beneficjentów naszych działań.

Najbliższe działania to warsztaty animacji partycypacji społecznej, na które zapraszamy: 25.09.2018 i 02.10.2018 na godzinę 9.00, do Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak.