Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Konkurs na Inicjatywę Pozarządową Roku – rozstrzygnięty. 2018-12-12

Podczas Gali Inicjatyw Społecznych i Gali Wolontariatu został rozstrzygniety doroczny, ogłaszany przez ZFIS konkurs.

W tym roku główną nagrodę, ufundowana przez Prezydenta Miasta Zamość zdobyło  Stowarzyszenie Kulturalne “Czerwony Smok” za projekt “Zamojskie spotkania z fantastyką.

Nagrodę drugą Kapituła przyznała Stowarzyszeniu Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+ za inicjatywę: “Folkowisko – plenerowe wydarzenie społeczno – kulturalne”, a trzecią Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną “Wszyscy Razem”. Fundatorem drugiej nagrody był Starosta, a trzeciej zarząd ZFIS.

Były też dwa wyróżnienia.

Zwyciężcom gratulujemy, a wszystkie organizacje zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, za rok.