Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Spotkanie członków ZFIS z Zastępcą Prezydenta Miasta Zamość 2019-04-20

16.04.2019 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli 15 zamojskich organizacji pozarządowych
z Panią Małgorzatą Bzówką – Zastępcą Prezydenta Miasta Zamość. Celem spotkania było zaprezentowanie dziesięcioletniej działalności ZFIS, które pełni funkcję organizacji parasolowej. 
Podczas dyskusji obecni mieli możliwość zaprezentowania swoich organizacji, przedstawienia podstawowych problemów z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy, a także  omówienia perspektyw współpracy III sektora z samorządem.  
Kolejne spotkanie w gronie organizacji zaplanowano na 20.05.2019.

X lat Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych - prezentacja