Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Robocze spotkanie członków ZFIS 2019-05-22

20 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, czlonków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych. Jego celem  było wypracowanie nowych form współpracy wewnątrz i zewnątrz sektorowej, podsumowanie akcji związanej z 1% “Oddajesz-dostajesz”, a także sprawy dotyczące umiejętnego promowania się - zwłaszcza młodych organizacji – w lokalnym środowisku.  Spotkanie prowadził prezes ZFIS, Kamil Kabasiński.