Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

„Silne organizacje pozarządowe, partnerska współpraca z samorządem – drogą do sukcesu” - nowy projekt ZFIS 2019-09-05

Zarząd ZFIS zaprasza zamojskie organizacje pozarządowe do udziału w projekcie dofinansowywanym przez Miasto Zamość. We wrześniu zaplanowane są do realizacji trzy konkretne działania. Są to:

Zamojski „Kącik Mówców” - narzędzie edukacyjne  wzorowane na londyńskim Hyde Parku  i znajdującym się tam Speakers’ Corner.  Spotkania  poszczególnych  organizacji z mieszkańcami będą się odbywały na Rynku Solnym w formule otwartej. Chcemy w ciekawy sposób zaprezentować działania  zamojskiego III Sektora. Dziewięć organizacji, które zgłoszą się w pierwszej kolejności otrzymają fundusze na przygotowanie spotkania.

Szkolenie i warsztaty na temat sporządzania bilansów, podpisywania i przekazywania do instytucji w systemie elektronicznym.

Debata pod hasłem „Po co nam ZFIS” – czy federalizacja ma sens?

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową : zfis@wp.pl , telefonicznie :  84 627 37 75 lub osobiście w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK” ul. S.Wyszyńskiego 28A