Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Akademia NIW dla ZFIS 2019-11-02

  „Logika projektowa w projektach społecznych”, to tytuł warsztatów dla zamojskiego III sektora, które odbyły się 30 października w Centrum Informacji Turystycznej „Luneta”.
Głównym organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z  Warszawy, a współorganizatorami Miasto Zamość i Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.
Przedstawiciele 25 zamojskich organizacji oraz przedstawiciele samorządu,  zdobywali  ciekawą wiedzę oraz mogli przećwiczyć podstawowe zasady logiki projektowej.
Ciepła, przyjazna atmosfera stworzona przez trenerów NIW sprzyjała aktywnemu angażowaniu się uczestników we wszystkie zadania.

Organizatorzy są przekonani, że  organizacje bardzo dużo skorzystały z warsztatów, co przełoży się  na lepiej pisane i ciekawsze projekty.

Wszyscy uczestnicy otrzymali torby pełne gadżetów, które będą im przypominały szkolenie.