Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

ZFIS współorganizatorem konferencji 2010-03-12

“Rola organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – to tytuł konferencji, która odbyła się 10 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Jej gośćmi specjalnymi byli: Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Henryka Strojnowska – Wicewojewoda Lubelski, Marek Flasiński – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego i Małgorzata Mądry – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Konferencja 10 marca 2010 - 1Wystąpienia gości związane były ściśle z tematyką konferencji i dotyczyły przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, zakłady poprawcze, karne itp. Nieco inną w treści prezentację miała Ewa Szczepańska – Sekretarz ZFIS. Przedstawiła “Rolę Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w aktywizowaniu organizacji pozarządowych”, a także znaczenie działań III sektora na rzecz lokalnej społeczności, w tym także osób zagrożonych wykluczeniem.

Konferencja 10 marca 2010 - 2Wśród prelegentów byli jeszcze: Maria Król – twórczyni Ośrodka “Krok za Krokiem”, która zaprezentowła swoje dwudziestoletnie doświadczenie związane z tworzeniem i działalnością tej największej na zamojszczyźnie (i nie tylko) placówki dla dzieci niepełnosprawnych, Halina Rycyk – Dyrektor MCPR w Zamościu, Janusz Skwarek – Prodziekan WSZiA i Małgorzata Czerniak Prezes Stowarzyszenia “Pomoc dla Sierot”. Konferencję zorganizowali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mariusz Grad, Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zamościu i Stowarzyszenie Projekt Europa.