Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Laureaci konkursu “Inicjatywa roku 2009” - relacja z gali. 2010-12-10

Podczas Wielkiej Gali, która odbyła się 6 grudnia w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak”, został ogłoszony werdykt dotyczący drugiej już edycji konkursu “Inicjatywa Roku”. Protokół z posiedzenia Kapituły odczytała jej przewodnicząca – Pani Małgorzata Farion. Podziękowała 9 Stowarzyszeniom, które- podobnie jak w roku ubiegłym - złożyły swoje projekty na konkurs i powiedziała: - “Kapituła Konkursu w składzie: Małgorzata Farion, Jan Orski,Małgorzata Bakuniak, Jan Wojciech Matwiejczuk, Bożena Pędzierska i Jerzy Zawadzki dziękuje tym organizacjom, które wzięły udział w konkursie. Mamy nadzieję, że w codziennej, statutowej działalności dla swoich stowarzyszeń, nie zabraknie Państwu sił i energii do tworzenia nowych inicjatyw w kolejnych latach. Wierzymy bowiem, że konkurs na Inicjatywę Roku będzie kontynuowany w latach następnych, przy aktywnym wsparciu władz samorządowych miasta i powiatu oraz zamojskiego biznesu.”

Pierwszą, a zarazem główną nagrodę - ufundowaną w tym roku przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA - otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu, za projekt “Porozmawiajmy – przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niemówiących”. Drugą nagrodę uzyskał projekt “Kolorowe wnętrze, kolorowe otoczenie” zgłoszony przez Stowarzyszenie ART AVANTI . Jej fundatorem był Prezydent Miasta Zamościa. Nagrodą trzecią, ufundowaną przez Starostę Zamojskiego, uhonorowano Stowarzyszenie W DOBREJ WIERZE z Wolicy Brzozowej za projekt “Świadomi i potrzebni”. Galę uświetniła część artystyczna w wykonaniu zespołu ONI. Zaproszeni goście mogli podyskutować i wymienić doświadczenia w kuluarach, podczas poczęstunku przygotowanego przez organizatorów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.