Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Nowy projekt Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 2011-06-16

FIO Logo “Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem” – to tytuł  projektu realizowanego aktualnie przez ZFIS, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału zamojskiego III Sektora, jako równorzędnego partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenia jego roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Inne cele to:

  • wzmocnienie potencjału kadrowego w organizacjach,
  • wyrównanie szans organizacji o niskim potencjale instytucjonalnym w dostępie do szkoleń, poradnictwa i wyposażenia technicznego,
  • profesjonalizacja i rozszerzenie asortymentu usług ZFIS jako lokalnej organizacji infrastrukturalnej,
  • rozwój nowych form współpracy: partnerstwa publiczno – społecznego oraz partnerstwa wewnątrz sektorowego.

Projekt skierowany jest do organizacji  o niskim potencjale lub działających do 2 lat. Ich członkowie będą mogli korzystać ze szkoleń i poradnictwa. Punkt informacji i doradztwa dla wszystkich organizacji - tych, które już są w bazie danych ZFIS i nowoprzyjętych - będzie prowadzony przez cały czas trwania projektu, tzn. do 31 grudnia 2012 roku.

Poradnictwo będzie dotyczyło:

  • pozyskiwania funduszy,
  • realizacji projektów,
  • gospodarki finansowej i księgowości,
  • aspektów prawnych funkcjonowania organizacji,
  • oraz ich promocji.


Dokumenty do pobrania: