Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Inicjatywa Zamojskiego Towarzystwa „Renesans” - najlepsza! 2011-12-09

7 grudnia podczas Zamojskiej Gali Europejskiego Roku Wolontariatu zostały ogłoszone wyniki konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku 2010”. Zdaniem Kapituły, której przewodniczyła Małgorzata Farion, najlepszy był projekt pod nazwą: Wydarzenie artystyczne – wystawa interdyscyplinarna pt. „Chopinowi – nie wysłane listy” zgłoszony przez Zamojskie Towarzystwo „Renesans”. Nagrodę, ufundowaną przez Polską Grupę Energetyczną, odebrała prezes Towarzystwa, Pani Elżbieta Gnyp.

Nagrodę drugą – ufundowana przez Urząd Miasta Zamościa – otrzymało Stowarzyszenie „Otwarte serca”, a trzecią – ufundowaną przez Starostwo – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość.

Na tegoroczny, trzeci już konkurs, którego pomysłodawcą jest Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, wpłynęło 6 inicjatyw.

Konkurs niewątpliwie służy promocji dobrych praktyk i działań III sektora. Nagradza najciekawsze rozwiązania, mobilizuje i wprowadza zasady zdrowej rywalizacji pomiędzy organizacjami. Stanowi też innowacyjną i aktywną formę współpracy z samorządem, który uczestnicząc i współfinansując to przedsięwzięcie ma możliwość zapoznania się i oceny działań organizacji pozarządowych.