Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Sukces działania: „Aktywni z natury – inkubator wolontariatu” 2011-12-10

Debata, której teza brzmiała: „Wolontariat działanie bezinteresowne” zgromadziła w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” ponad 100 osób. Była uwieńczeniem projektowego przedsięwzięcia mającego na celu przekonanie młodych ludzi do grupowej aktywności społecznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wykorzystania możliwości, jakie daje sektor pozarządowy, wolontariat międzynarodowy, itp. Przybyli na nią uczestnicy warsztatów, ”Aktywni z natury – inkubator wolontariatu”, które od września do listopada odbywały się w 8 zamojskich i 2 szczebrzeszyńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoły z Zamościa to: Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3 i 4, Zespół Szkół Społecznych, Centrum Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych i I Liceum Ogólnokształcące. Ze Szczebrzeszyna – Zespół Szkół Nr 1 i 2.

Oprócz uczniów debatowali też przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele i wolontariusze działający przy Zamojskim Centrum. Temat wzbudzał wiele emocji, ale został przedyskutowany w sposób profesjonalny i kulturalny. Frekwencja, a także wiedza i umiejętności uczniów wyniesione m.in. z warsztatów, utwierdziły pomysłodawców przedsięwzięcia, że miało sens i należy je w przyszłym roku kontynuować.

Spotkanie było też okazją do podsumowania rezultatów Europejskiego Roku Wolontariatu w aspekcie europejskim, krajowym i lokalnym.