Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Dzień Sąsiada i Zamojska Giełda III Sektora. 2012-06-08

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego już czwarty raz organizują wspólną imprezę plenerową.

Dla mieszkańców największego zamojskiego osiedla impreza ma charakter rekreacyjno – integracyjny, stąd nazwa „Dzień Sąsiada”. Dla lokalnych stowarzyszeń i fundacji jest okazją do pokazania się i zaprezentowania dorobku w oryginalnej, wybranej przez siebie formie podczas Giełdy III Sektora.

Mieszkańcy osiedla, miasta oraz wszyscy zaproszeni goście, będą mogli, jak w latach ubiegłych, obejrzeć ciekawe ekspozycje, happeningi, prezentacje, uczestniczyć w konkursach i rywalizacjach sportowych, a nawet nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, radiolokacji, strzelania z łuku, czy biegu na orientację. Atrakcją tegorocznej imprezy będzie na pewno akcja grafficiarska, „Galeria pod chmurką” oraz Szwadron Kawalerii Ochotniczej z pokazem umundurowania i koni, których będzie można dosiąść. Swoje zwierzęta (osiołki, kozy i psy)  pokaże także – debiutujące na imprezie -  Stowarzyszenie Abrakadabra, a jego członkowie zapoznają chętnych z założeniami onoterapii. Zatańczy też zespół „Zamojszczyzna”. Elementem łączącym całość będzie – jak zwykle – wymiana doświadczeń i wspólna zabawa. Przewidziane są też, dla wszystkich, „integracyjna grochówka” i wieczorne tańce.

Trzydzieści organizacji otrzyma wsparcie merytoryczne i finansowe na przygotowanie się i udział w imprezie, w ramach projektu: „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”, realizowanego przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, a dofinansowanego przez MPiPS w ramach Programu Operacyjnego FIO.

Impreza odbędzie się 17 czerwca 2012 r. w godz. 13.00 – 21.00 na terenach rekreacyjnych Osiedla Jana Zamoyskiego w Zamościu.