Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wizyta w Schwaebisch Hall. 2012-07-15

„Autobus mieszkańców”, który od dwudziestu lat woził Zamościan różnych branż i profesji do miasta partnerskiego Schwaebisch Hall, w tym roku miał pasażerów szczególnych. Byli to  przedstawiciele organizacji pozarządowych o bardzo różnorodnym profilu działających „pod parasolem” Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz przedstawiciele zamojskiej policji.

  • Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych reprezentowała Dorota Nowosad,
  • Zamojskie Centrum Wolontariatu – Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” - Anna Polska,
  • Stowarzyszenie „Otwarte serca” - Grażyna Nakoneczna,
  • Klub Sportowy „Agros” - Małgorzata Farion,
  • Zamojskie Amazonki – Urszula Kuropatnicka i Izabela Niedziela.

Wybór delegacji nie był przypadkowy: władzom Zamościa i Schwaebisch Hall chodzi o zacieśnienie współpracy między organizacjami poprzez  wymianę doświadczeń z wykorzystaniem na ten cel np. funduszy unijnych. Taka współpraca  jest możliwa, ale musi być poprzedzona wzajemnym poznaniem i poparciem  władz miast i osób odpowiedzialnych za polsko – niemieckie partnerstwo. Podczas wizyt studyjnych można było zauważyć różnice w sposobie funkcjonowania polskich i niemieckich organizacji społecznych. Niemcy nie bardzo orientują się w polskich realiach. Niewiele wiedzą o pozyskiwaniu środków. Ich organizacje w większości dotowane są przez państwo, miasto lub zamożnych sponsorów. Są jednak dziedziny, Niemcom nieznane lub znane bardzo pobieżnie, które mogłyby zaowocować współpracą i partnerstwem opartym na wymianie doświadczeń. Na pewno byli bardzo zainteresowani sposobem funkcjonowania polskiego wolontariatu młodzieżowego, organizacją dużych imprez kulturalnych (np. folklorystycznych) i sportowych. Dobrym przykładem wzajemnych, pozytywnych relacji może być ponad dziesięcioletnia współpraca polskich i niemieckich  Amazonek, z których można brać przykład.

Program tygodniowego pobytu w mieście partnerskim obfitował także w inne atrakcje. Uczestnicy zwiedzili Schwaebisch Hall i okolice, Heidelberg, brali udział w święcie wina i paradzie solarzy.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do Strassburga, zwiedzanie Parlamentu Europejskiego i pięknego gotyckiego grodu.