Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Przedstawiciele III sektora do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wybrani. 2012-11-02

Z inicjatywy Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 30 października odbyło się plenarne spotkanie przedstawicieli  zamojskich organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miasta. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy, programu współpracy na rok 2013 i wybór członków tworzącej się Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Urząd Miasta reprezentowali: Krzysztof Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Jadwiga Machulewska – dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych.

Zgodnie z procedurami 45 organizacji zgłosiło 16 kandydatów spośród których do przyszłej Rady zostało wybranych 6 osób. Najwięcej głosów otrzymali: Ewa Szczepańska, Małgorzata Farion, Kamil Kabasiński, Maria Król, Marzena Miśkiewicz i Sławomir Tór.

Rada będzie się składać z 12 osób. Oprócz 6 przedstawicieli III sektora w jej gronie znajdzie się 3 przedstawicieli Urzędu Miasta i 3 z Rady Miejskiej. Rada, która zatwierdzi Prezydent Miasta, „umocowana jest” prawnie poprzez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Będzie ciałem opiniująco-doradczym i na pewno wpłynie na uporządkowanie współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.  Ponadto na posiedzeniach rady ma zostać wykreowana i zaplanowana wieloletnia strategia współpracy władz lokalnych i organizacji samorządowych, co swoim działaniem wpisze się w ideę tzw. “społeczeństwa obywatelskiego”.  Konstruktywne dyskusje władz lokalnych i przedstawicieli trzeciego sektora na pewno przełożą się na liczbę rozwiązywanych problemów społecznych. Dotychczas wyglądało to tak, że władze samorządowe nie zawsze rozumiały organizacje pozarządowe, a i organizacje nie zawsze znały zasady pracy samorządu.