Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Seminarium „Współpraca – nie tylko od święta” 2012-12-19

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych kończy w grudniu realizację projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.  Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału zamojskich organizacji jako równorzędnego partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie jego roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Jednym z projektowych działań było zorganizowanie seminarium oceniającego potencjał zamojskiego III sektora i jakość współpracy organizacji z lokalnym samorządem. W seminarium, które prowadziła Dorota Nowosad wzięli udział przedstawiciele władz miasta , powiatu, zamojscy radni oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie działań, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu. Scharakteryzowali je: Ewa Szczepańska, Kamil Kabasiński i Krystyna Rybińska-Smyk.

Dyskusja dotycząca edukacji społecznej i międzysektorowej współpracy  moderowana była w „czterech kierunkach”:  NIE MAMY - CHCEMY, MAMY - NIE CHCEMY, CHCEMY – MAMY, NIE CHCEMY – NIE MAMY. Wnioski zostały zapisane, a ich analiza wykazała, co we współpracy jest właściwe, co należy poprawić, a co zmienić. Seminarium odbywało się w miłej, przedświątecznej atmosferze, a wszyscy uczestnicy mieli świadomość, że pracują dla „dobra wspólnego”.