Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Konkurs na Inicjatywę Pozarządową Roku 2011 – rozstrzygnięty. 2012-12-19

Na czwartą już edycję konkursu, którego pomysłodawcą jest Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wpłynęło 10 projektów. Protokół w imieniu Kapituły odczytała jej przewodnicząca, pani Małgorzata Farion. Pierwszą, a zarazem główną nagrodę - ufundowaną przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA - otrzymało Stowarzyszenie „Krok za krokiem” za „Organizację kompleksu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego w Białobrzegach”.

Nagrodę drugą, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Zamościa, Zamojskie Centrum Wolontariatu za projekt: „Wolontariat dorosłych szansą na  wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie” oraz działania związane z ubiegłorocznymi obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu. Nagrodę trzecią, ufundowana przez  Starostę Zamojskiego – Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” za projekt „Zamojska Noc Folkowa”.

Po wręczeniu nagród Dorota Nowosad, prezes ZFIS powiedziała:

„- Mamy nadzieję, że w codziennej, statutowej działalności dla swoich stowarzyszeń, nie zabraknie Państwu sił i energii do tworzenia nowych inicjatyw w kolejnych latach. Wierzymy bowiem, że konkurs na Inicjatywę Roku będzie kontynuowany przy aktywnym wsparciu władz samorządowych miasta i powiatu oraz zamojskiego biznesu.”

Konkurs niewątpliwie służy promocji dobrych praktyk i działań III sektora. Nagradza najciekawsze rozwiązania, mobilizuje i wprowadza zasady zdrowej rywalizacji pomiędzy organizacjami. Stanowi też innowacyjną i aktywną formę współpracy z samorządem, który uczestnicząc i współfinansując to przedsięwzięcie ma możliwość zapoznania się i oceny działań organizacji pozarządowych.