Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Konkurs „Bohaterowie Codzienności” 2013-01-06

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Bohaterowie Codzienności”, którego celem jest wyróżnienie oraz wspieranie aktywności organizacji, instytucji i osób działających dobroczynnie na terenie województwa lubelskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są w 4 kategoriach:

  1. Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  2. Wolontariusz Roku
  3. Darczyńca Roku
  4. Wydarzenie Społeczne o Charakterze Dobroczynnym

Formularze zgłoszeniowe można przynieść osobiście oraz przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia „AGAPE” ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin lub wysłać formą elektroniczną na adres: wolontariusze@agape.lublin.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2013 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia przychodzące po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 roku podczas uroczystej Gali z okazji II Lubelskiego Święta Dobroczynności, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na ul. Akademickiej 15. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie: www.centrumenergii.eu oraz www.agape.lublin.pl lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „AGAPE”: ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin.