Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – powołana. 2013-01-18

Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skład Rady wchodzą:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  • Małgorzata Farion – KS Agros
  • Kamil Kabasiński - Zamojskie Centrum Wolontariatu
  • Maria Król – Stowarzyszenie „Krok za krokiem”
  • Marzena Miśkiewicz – Stowarzyszenie Art Avanti
  • Ewa Szczepańska – Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych
  • Sławomir Tór - MKS Padwa
 • przedstawiciele Rady Miasta Zamość:
  • Jacek Danel
  • Jerzy Liberadzki
  • Rafał Zwolak
 • przedstawiciele Prezydenta Miasta Zamość:
  • Krzysztof Rusztyn - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzani Kryzysowego
  • Michał Kowalik - pracownik Wydziału Edukacji i Sportu
  • Małgorzata Żołyńska - wicedyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Pełną treść zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość powołującego Radę można znaleźć na stronie www.zamosc.pl. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 29 stycznia o godz.13.00 w Ratuszu.