Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Debata “Aktywni obywatele Zamojszczyzny” 2009-11-18

“Aktywni, świadomi obywatele stanowią podstawowy komponent społeczeństwa obywatelskiego. Od stopnia ich zaangażowania zależy dynamika rozwoju instytucji obywatelskich i aktywnych wspólnot lokalnych oraz wzmacnianie kapitału społecznego”.

Mając tę myśl na uwadze przedstawiciele Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych zorganizowali 17 listopada 2009 roku debatę zatytułowaną: “Aktywni obywatele Zamojszczyzny”.

Debata miała być i była próbą odpowiedzi na pytania:
- Jak budować społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach społeczności lokalnej obywatele?
- Jak pobudzać i rozwijać obywatelską aktywność?
- Co robić, aby ludziom chciało się brać sprawy w swoje ręce, działać na rzecz dobra publicznego i aktywnie rozwiązywać problemy lokalne?
- Jaką rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego odgrywają organizacje pozarządowe i liderzy tych organizacji?

Wydarzenia - Debata w “Okrąglaku” - 2009.11.17 - 1Wydarzenia - Debata w “Okrąglaku” - 2009.11.17 - 2Wydarzenia - Debata w “Okrąglaku” - 2009.11.17 - 3Wydarzenia - Debata w “Okrąglaku” - 2009.11.17 - 4

Głównym punktem debaty była dyskusja panelowa moderowana przez Krystynę Rybińską – Smyk, wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu, w której uczestniczyli: Pani Iwonna Stopczyńska – wiceprezydent Zamościa, Pan Sławomir Zawiślak – poseł na Sejm RP, Pan Henryk Wujec – były poseł, polityk, aktualnie tutor szkoły liderów Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ksiądz Mieczysław Puzewicz – szef Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Lubelskiej, opiekun programów wolontarystycznych, dziennikarz, rzecznik prasowy arcybiskupa, Pan Jacek Wnuk – prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie i Pani Ewa Szczepańska – sekretarz Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

Ciekawych stwierdzeń, wypowiedzi i polemik panelistów słuchali uczniowie, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji wspierających działania obywatelskie, a także niezrzeszeni mieszkańcy miasta. W sumie ponad sto osób – bo taka była frekwencja na sali - zastanawiało się co zrobić, żeby żyło nam się lepiej?

Jakie będą efekty debaty i dalszych działań ZFIS – pokaże czas.