Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Kreatywna wytwórnia artystyczna, taneczna i sportowa dla dzieci. 2013-07-10

Dzięki hojności sponsora Pana Wernera SCHMIDTA, mieszkańca naszego partnerskiego miasta Schwäbisch Hall i Firmy STEGO POLSKA , Stowarzyszenia: „Drukarnia Wyobraźni”, Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” mogły rozszerzyć swoją ofertę i skierować ją do najmłodszych. Projekt Stowarzyszenia „Drukarnia wyobraźni” to zajęcia w sekcjach plastycznych, teatralnej i muzycznej dla grupy 55 dzieci, który realizowany będzie do końca 2013 r. na bazie Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak.

Program 3 sekcji plastycznych służy rozwijaniu talentów i zdolności dzieci w dziedzinie technik malarskich, działań plastycznych i grafiki artystycznej. Instruktorzy pracują w oparciu o indywidualne plany pracy dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości uczestników. Powstałe prace malarskie będą eksponowane w Zamojskiej Galerii Młodych. Zajęcia teatralne kształtujące pozytywne cechy charakteru dzieci, uczą swobodnego wyrażania myśli i uczuć, służą budowaniu poczucia własnej wartości, pomagają w społecznym „otwarciu się” najmłodszych. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów teatru oraz jednego muzyka, który wykonuje oprawę muzyczną do spektakli i akompaniuje podczas zajęć. Grupa uczestników na podstawie wybranych scenariuszy przygotowuje przedstawienia, które będą prezentowane w zamojskich szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie Przyjaciół LZPiT „Zamojszczyzna” dzięki wsparciu sponsora mogło zakupić nowe stroje dla najmłodszej grupy tanecznej, a także wzbogacić ofertę edukacyjną i zwiększyć nabór dzieci. Podobnie dzieje się w Diecezjalnym Klubie Sportowym „Gaudium”, gdzie trenuje – między innymi - grupa „orlików”, chłopców urodzonych w 2002 roku. Chłopcy dostali nowe stroje, maja dodatkowe zajęcia i dofinansowane obozy sportowe. Werner Schmidt gościł ostatnio w Zamościu z grupą mieszkańców Schwaebisch Hall i miał okazję zobaczyć wystawę prac plastycznych oraz zdjęcia z zajęć teatralnych w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”, a także małych tancerzy i sportowców w akcji podczas festynu „Wędrująca estrada” na Osiedlu Zamoyskiego.