Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych

2015-05-07

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zamojskie organizacje do udziału w Lubelskich Targach Organizacji Pozarządowych, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2015 r. w Lublinie przy ul. Dworcowej 11 w godzinach: 9:30 – 16:00.

Organizator  zapewnia bezpłatne korzystanie ze stoisk wystawienniczych o wymiarach 2x2 m2 lub 3x2 m2 (istniej możliwość łączenia stoisk). Stoiska są wyposażone w lady, 2 krzesełka i podłączenie do prądu. Organizacje będą mogły promować swoją działalność ze sceny, która będzie dostępna na terenie Hali Targowej.

ZFIS podjęło się koordynowania tej akcji. Bardzo prosimy o pilne przekazanie informacji zwrotnej (mailem lub telefonicznie: 84 627 37 75) czy Państwa organizacja jest zainteresowana udziałem w Targach, ponieważ musimy zgłosić  to organizatorom. Ilość miejsc jest  ograniczona i będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Z organizacjami, które zgłoszą swój  udział będziemy się kontaktować w dalszym terminie aby ustalić szczegóły.

czytaj dalej »

Prace nad sprawozdaniem z realizacji w roku 2014 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

2015-04-24

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem sprawozdania z realizacji Strategii za rok 2014, MCPR zwraca się z prośbą do partnerów społecznych o składanie sprawozdań z zadań, które realizują na rzecz Miasta i/lub jego mieszkańców. Sprawozdania należy składać na specjalnej formatce przygotowanej przez MCPR.

czytaj dalej »

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży

2015-04-24

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015roku w zakresie:

  1. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie sumo i zapasów obejmujące: prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych , organizacja zawodów oraz udział dzieci we współzawodnictwie sportowym -15.000,00zł
  2. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkiej atletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa podnoszenia ciężarów obejmujące: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów i zawodów, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym -15.000,00 zł
  3. Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pn III Turniej im. Jana Wojtaszka w Piłce Nożnej” -15.000,00zł
czytaj dalej »

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

2015-04-24

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015roku w zakresie:

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki dla: organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art .3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.”

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert z zakresu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – Miasto Zamość

2015-04-24

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i zaprasza do składania ofert.

Więcej informacji oraz załączniki.

czytaj dalej »

Inicjatywa Roku 2013 – nagrodzona.

2014-12-18

Projekt “Senior Celebryta? Teatr Art Avanti” zdobył główną nagrodę w konkursie “Inicjatywa Pozarządowa Roku 2013”. Drugą, nagrodzoną inicjatywą był „Plenerowy koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zespół był gościem honorowym  Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Euro Folk”. Tę inicjatywę zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”. Trzecią nagrodę zdobył projekt „ Jubileuszowe X. Triduum Caecilianum”, zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Chóru “Rezonans”. 
Podsumowanie szóstej już edycji konkursu organizowanego przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych odbyło się w środę, 17 grudnia. W tym roku kapituła oceniała 9 inicjatyw.

Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta, Starostwo i Zamojskie Forum Inicjatyw Społewcznych. Pierwszą nagrodę, Stowarzyszeniu art Avanti, wręczyła  Wiceprezydent Miasta Pani Magdalena Dogan.

czytaj dalej »

Zaproszenie

2014-12-15

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza media i wszystkich zainteresowanych na kolejne, szóste już, podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku”. Kapituła Konkursu oceniała inicjatywy zrealizowane przez stowarzyszenia i fundacje w  roku 2013.

Podczas spotkania  odbędzie się także podsumowanie pierwszego etapu kampanii „1% od nas – 1% dla nas” wpieranej finansowo przez Urząd Miasta Zamość w ramach zadania publicznego – działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Impreza odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy ul. S. Wyszyńskiego 28A.

INICJATYWA POZARZĄDOWA ROKU 2013

2014-10-01

Już po raz szósty Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego zrealizowaną w roku 2013 „INICJATYWA POZARZĄDOWA ROKU”.

Regulamin konkursu i formularz wniosku do pobrania na stronie: www.zfis.pl

Prosimy o przysyłanie swoich zgłoszeń do 21 listopada 2014 r. do siedziby Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 28 A.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudnia 2014 roku.

Tradycyjnie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.
 

Senioralna Stacja Socjalna w Zamojskim Centrum Wolontariatu.

2014-06-09

Jest to kolejna inicjatywa Zamojskiego Centrum skierowana do seniorów, a będąca efektem wnikliwej analizy ich potrzeb. Te potrzeby to nie tylko oczekiwanie na wsparcie humanitarne, ale także integracja z młodymi ludźmi, wymiana doświadczeń  oraz korzystanie z dóbr kultury. Odpowiedzią na te potrzeby jest działająca od 2 lat Świetlica Dziennego Wsparcia i od 2 miesięcy Senioralna Stacja Socjalna.

czytaj dalej »

Wizyta studyjna przedstawicieli III sektora i władz lokalnych z Mołdawii.

2014-05-20

19 maja Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych  odwiedzili przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz lokalnych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli  sposobami pozyskiwania funduszy na działalność Forum, dobrymi praktykami, ogólną kondycją zamojskiego III sektora oraz współpracą z władzami miasta i samorządem. Zadawali też dużo pytań dotyczących funkcjonowania Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego, na które rzeczowo odpowiadała Ewa Szczepańska.

Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.