Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży

2015-04-24

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015roku w zakresie:

  1. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie sumo i zapasów obejmujące: prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych , organizacja zawodów oraz udział dzieci we współzawodnictwie sportowym -15.000,00zł
  2. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkiej atletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa podnoszenia ciężarów obejmujące: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów i zawodów, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym -15.000,00 zł
  3. Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pn III Turniej im. Jana Wojtaszka w Piłce Nożnej” -15.000,00zł
czytaj dalej »

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

2015-04-24

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015roku w zakresie:

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki dla: organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art .3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.”

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert z zakresu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – Miasto Zamość

2015-04-24

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i zaprasza do składania ofert.

Więcej informacji oraz załączniki.

czytaj dalej »

Inicjatywa Roku 2013 – nagrodzona.

2014-12-18

Projekt “Senior Celebryta? Teatr Art Avanti” zdobył główną nagrodę w konkursie “Inicjatywa Pozarządowa Roku 2013”. Drugą, nagrodzoną inicjatywą był „Plenerowy koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zespół był gościem honorowym  Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Euro Folk”. Tę inicjatywę zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”. Trzecią nagrodę zdobył projekt „ Jubileuszowe X. Triduum Caecilianum”, zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Chóru “Rezonans”. 
Podsumowanie szóstej już edycji konkursu organizowanego przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych odbyło się w środę, 17 grudnia. W tym roku kapituła oceniała 9 inicjatyw.

Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta, Starostwo i Zamojskie Forum Inicjatyw Społewcznych. Pierwszą nagrodę, Stowarzyszeniu art Avanti, wręczyła  Wiceprezydent Miasta Pani Magdalena Dogan.

czytaj dalej »

Zaproszenie

2014-12-15

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza media i wszystkich zainteresowanych na kolejne, szóste już, podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku”. Kapituła Konkursu oceniała inicjatywy zrealizowane przez stowarzyszenia i fundacje w  roku 2013.

Podczas spotkania  odbędzie się także podsumowanie pierwszego etapu kampanii „1% od nas – 1% dla nas” wpieranej finansowo przez Urząd Miasta Zamość w ramach zadania publicznego – działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Impreza odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy ul. S. Wyszyńskiego 28A.

INICJATYWA POZARZĄDOWA ROKU 2013

2014-10-01

Już po raz szósty Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego zrealizowaną w roku 2013 „INICJATYWA POZARZĄDOWA ROKU”.

Regulamin konkursu i formularz wniosku do pobrania na stronie: www.zfis.pl

Prosimy o przysyłanie swoich zgłoszeń do 21 listopada 2014 r. do siedziby Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 28 A.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudnia 2014 roku.

Tradycyjnie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.
 

Senioralna Stacja Socjalna w Zamojskim Centrum Wolontariatu.

2014-06-09

Jest to kolejna inicjatywa Zamojskiego Centrum skierowana do seniorów, a będąca efektem wnikliwej analizy ich potrzeb. Te potrzeby to nie tylko oczekiwanie na wsparcie humanitarne, ale także integracja z młodymi ludźmi, wymiana doświadczeń  oraz korzystanie z dóbr kultury. Odpowiedzią na te potrzeby jest działająca od 2 lat Świetlica Dziennego Wsparcia i od 2 miesięcy Senioralna Stacja Socjalna.

czytaj dalej »

Wizyta studyjna przedstawicieli III sektora i władz lokalnych z Mołdawii.

2014-05-20

19 maja Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych  odwiedzili przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz lokalnych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli  sposobami pozyskiwania funduszy na działalność Forum, dobrymi praktykami, ogólną kondycją zamojskiego III sektora oraz współpracą z władzami miasta i samorządem. Zadawali też dużo pytań dotyczących funkcjonowania Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego, na które rzeczowo odpowiadała Ewa Szczepańska.

Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.
 

Zostań wolontariuszem w akcji „Dzień dawcy szpiku kostnego”.

2014-04-07

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć ich szansę na wyzdrowienie, studenci organizują 09 i 10 kwietnia Dzień Dawcy Szpiku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu w ramach kolejnej edycji projektu studenckiego “DLA CIEBIE TO 5 MINUT, DLA KOGOŚ TO CAŁE ŻYCIE”. Dawcą może zostać osoba w wieku 18 – 55 lat. Rejestracji można dokonać w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym (parter), ul. S. Zamoyskiego 64 w godzinach 11.00 – 18.00. Do sprawnego przeprowadzenia akcji potrzebni są wolontariusze, których organizatorzy zapraszają do współpracy.

Konkurs na najlepsze inicjatywy roku 2012 – rozstrzygnięty.

2013-12-22

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych już po raz piąty organizowało konkurs na najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Pierwszą nagrodę zdobył program szczepień przeciw HPV realizowany przez Zamojski Klub Rotariański. Drugą nagrodę otrzymała Zamojska Zabawa na Orientację, zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” z Siedlisk. Nagrodę trzecią przyznano inicjatywie “Co było a jest” zgłoszonej przez Stowarzyszenie Art Avanti w Zamościu.

Zwycięzcom przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez: Prezydenta Miasta Zamość, Starostę Zamojskiego i sponsora, którym była w tym roku firma DERKOM.