Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Po debacie

2009-11-18

17 listopada w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak” odbyła się zapowiadana wcześniej Debata zatytułowana “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”. Jej głównym punktem była dyskusja panelowa w której udział wzięli: Pani Iwonna Stopczyńska, Pan Henryk Wujec, Ksiądz Mieczysław Puzewicz, Pan Jacek Wnuk i Pani Ewa Szczepańska. Dyskusji i debacie przysłuchiwali się zaproszeni goście: przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy osiedla i miasta.

Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia.

Zaproszenie na debatę - “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”

2009-11-02

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta Zamościa i powiatu zamojskiego na debatę obywatelską pod hasłem: “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”. Debata poruszająca problem aktywności społecznej mieszkańców, ich zaangażowania w sprawy publiczne, pracy w organizacjach pozarządowych, będzie próbą oceny aktualnej kondycji III sektora w regionie. Swoją obecnośc zadeklarowali już przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji pozarządowych z Warszawy i Lublina. Będzie okazja do wymiany poglądów, zdań, dlatego organizatorzy gorąco zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału i czekają na potwierdzenie obecności – telefonicznie: 0 84 6273775, lub e-mailowo: .

Debata odbędzie się 17 listopada 2009 roku w godzinach 11.00 – 14.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” przy ul. S. Wyszyńskiego 28A.

Zaproszenie na szkolenia

2009-10-19

“Gospodarka finansowa i podstawy fundraisingu”, “Trening animacji lokalnej”, “Praca metodą projektową” - to cykl szkoleń, które organizuje w listopadzie i grudniu Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenia te są jednym z elementów aktualnie realizowanego przez ZFIS projektu “Razem łatwiej – od bierności do aktywności” dofinansowanego przez MPiPS w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegóły dotyczące: miejsca, terminów szkoleń (dla 2 grup) i formy zgłoszeń, znajdują się na formularzu do pobrania.

Do pobrania:

Prośba do organizacji

2009-09-15

Urząd Miasta Zamościa oraz Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych rozpoczęły procedurę opracowywania na rok 2010 dwóch projektów: “Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i “Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W związku z powyższym prosi się organizacje zainteresowane tymi problemami o udział w tworzeniu w/w dokumentów. Państwa propozycje niewątpliwie wskażą najważniejsze potrzeby w tym zakresie i - tym samym - wpłyną na większą skuteczność profilaktyki w przyszłości.

czytaj dalej »

Zaproszenie dla organizacji do udziału w Giełdzie III Sektora

2009-07-14

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych serdecznie zaprasza zamojskie organizacje pozarządowe do udziału w Giełdzie III Sektora pt. “Obywatelska biesiada aktywnych”.

Celem giełdy jest integracja środowiska pozarządowego oraz popularyzacja jego działań w mieście i powiecie.Będzie ona miała charakter otwartej imprezy kulturalno – rekreacyjnej, podczas której będziecie mieli szansę na promocję i zaprezentowanie tego, co robicie na co dzień, zainteresowanie i spopularyzowanie swojej oferty wśród mieszkańców miasta.

czytaj dalej »

Konkurs “Najlepsza inicjatywa roku 2008”

2009-07-09

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2008.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do 6 listopada 2009 roku na adres siedziby ZFIS: ul. S. Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Inicjatyw Roku 5 grudnia 2009 roku.

Główną nagrodą w konkursie jest komputer ufundowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Do pobrania:

ZFIS edukuje

2009-06-30

“Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie efektywnego zespołu w organizacji” – to temat kolejnego, wyjazdowego szkolenia, które odbyło się w dniach 22 – 24 czerwca w Krasnobrodzie. W zajęciach warsztatowych (i nie tylko) wzięło udział dwadzieścia osób, reprezentujących organizacje zarejestrowane w naszej bazie danych.

ZFIS współorganizatorem seminarium szkoleniowego

2009-06-05

Prezydent Miasta Zamość oraz Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zorganizowali dla zamojskich organizacji pozarządowych seminarium szkoleniowe na temat: “Możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz podstawowe zasady rozliczania potencjalnych dotacji”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele 50 stowarzyszeń i fundacji. Z możliwościami pozyskiwania funduszy z Programu POKL w ramach komponentu regionalnego oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zapoznali zebranych pracownicy Urzędu Marszałkowskiego z Lublina.

Ewa Szczepańska – doradca ds. funduszy, przedstawiła inne źródła, które można wykorzystywać na działalnośc statutową. Seminarium było też okazją do zapoznania zebranych z głównymi założeniami i działalnością Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, a także do prezentacji projektu: “Razem łatwiej – federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych” na półmetku jego wdrażania. O tym opowiedziała Dorota Nowosad – koordynator działań projektowych.

Zaproszenie na szkolenie “Trening umiejętnosci interpersonalnych”

2009-04-29

“Trening umiejętnosci interpersonalnych” który odbędzie się 13 - 15 maja 2009 roku w ośrodku Natura w Krasnobrodzie. Osobą prowadzącą będzie Pani Anita Goździkowska - certyfikowany trener biznesu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy szkolenia dojeżdzają na własny koszt. Początek zajęć o godz. 9.00. w dniu 13 maja. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja 2009 roku.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Do pobrania:

Zamość w światłach rampy

2009-04-29

Stowarzyszenie ART AVANTI organizuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki pt. “ZAMOŚĆ W ŚWIATŁACH RAMPY”. Festiwal, którego celem jest promocja młodych talentów i dobra zabawa, odbędzie się w dniach 7-8 lipca na Rynku Wielkim w Zamościu. Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 31 maja.
Do pobrania: