Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

ZFIS współorganizatorem seminarium szkoleniowego

2009-06-05

Prezydent Miasta Zamość oraz Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zorganizowali dla zamojskich organizacji pozarządowych seminarium szkoleniowe na temat: “Możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz podstawowe zasady rozliczania potencjalnych dotacji”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele 50 stowarzyszeń i fundacji. Z możliwościami pozyskiwania funduszy z Programu POKL w ramach komponentu regionalnego oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zapoznali zebranych pracownicy Urzędu Marszałkowskiego z Lublina.

Ewa Szczepańska – doradca ds. funduszy, przedstawiła inne źródła, które można wykorzystywać na działalnośc statutową. Seminarium było też okazją do zapoznania zebranych z głównymi założeniami i działalnością Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, a także do prezentacji projektu: “Razem łatwiej – federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych” na półmetku jego wdrażania. O tym opowiedziała Dorota Nowosad – koordynator działań projektowych.

Zaproszenie na szkolenie “Trening umiejętnosci interpersonalnych”

2009-04-29

“Trening umiejętnosci interpersonalnych” który odbędzie się 13 - 15 maja 2009 roku w ośrodku Natura w Krasnobrodzie. Osobą prowadzącą będzie Pani Anita Goździkowska - certyfikowany trener biznesu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy szkolenia dojeżdzają na własny koszt. Początek zajęć o godz. 9.00. w dniu 13 maja. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja 2009 roku.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Do pobrania:

Zamość w światłach rampy

2009-04-29

Stowarzyszenie ART AVANTI organizuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki pt. “ZAMOŚĆ W ŚWIATŁACH RAMPY”. Festiwal, którego celem jest promocja młodych talentów i dobra zabawa, odbędzie się w dniach 7-8 lipca na Rynku Wielkim w Zamościu. Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 31 maja.
Do pobrania:

Wizyta studyjna w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi

2009-04-04

Zgodnie z harmonogramem działań projektowych, dnia 28 marca, przedstawiciele zamojskich organizacji pozarządowych odbyli wizytę studyjną w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi.

Wizyta studyjna w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ŁodziJest to jedna z większych pozarządowych organizacji wspierających w Polsce. Ma duże doświadczenie w aktywizowaniu łódzkiego - i nie tylko - III sektora. Uczestników wizyty najbardziej interesowały: dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania dotyczące współpracy Centrum z samorządem, doświadczenia związane z aktywizacją i federalizacją organizacji pozarządowych, sposób budowania wizerunku i marki organizacji wspierającej, jaką chce być także ZFIS, formy i metody pracy z organizacjami, które można byłoby przenieść na zamojski grunt. Na wszystkie pytania odpowiedział, deklarując jednocześnie chęć dalszej współpracy, Prezes Centrum - Pan Łukasz Waszak.

Zaproszenie na szkolenie “Public relations, marketing, lobbing - sprawne funkcjonowanie organizacji i poprawa wizerunku organizacji w środowisku lokalnym”

2009-03-26

“Public relations, marketing, lobbing - sprawne funkcjonowanie organizacji i poprawa wizerunku organizacji w środowisku lokalnym” – to temat kolejnego szkolenia, które odbędzie się w dniach 20 i 21 kwietnia 2009 roku w godzinach 9.00 – 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” przy ul. S.Wyszyńskiego 28A. Szczegółowe informacje na temat celów szkolenia, programu oraz prowadzącego są dostępne w pliku oferta szkoleniowa.
Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, jeden posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz przerwy kawowe.
Jak się zgłosić:
zaświadczenie o członkostwie/zatrudnieniu/świadczeniu usług wolontarystycznych oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem pod numer: 084 627 37 75 lub mailem : .
Zgłaszając się na szkolenie proszę mieć ze sobą wypełnione zaświadczenie potwierdzajace członkostwo, zatrudnienie bądź świadczenie usług wolontarystycznych.
Do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie “Podstawy gospodarki finansowej i księgowości w organizacjach pozarządowych”

2009-02-26

“Podstawy gospodarki finansowej i księgowości w organizacjach pozarządowych” – to temat kolejnego szkolenia, które odbędzie się w dniach 17 i 18 marca 2009 roku w godzinach 9.00 – 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK”, przy ul. S.Wyszyńskiego 28A. Na szkoleniu będzie można dowiedzieć się jakie są źródła i metody pozyskiwania funduszy, jak nimi gospodarować, ze szczególnym uwzględnieniem metody fundraisingu. Szkolenie jest skierowane nie tylko do księgowych.
Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, jeden posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz przerwy kawowe.
Jak się zgłosić:
zaświadczenie o członkostwie/zatrudnieniu/świadczeniu usług wolontarystycznych oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem pod numer: 084 627 37 75 lub mailem : .
Zgłaszając się na szkolenie proszę mieć ze sobą wypełnione zaświadczenie potwierdzajace członkostwo, zatrudnienie bądź świadczenie usług wolontarystycznych.
Do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie “Zasady budowania i funkcjonowania partnerstw”

2009-01-31

“Zasady budowania i funkcjonowania partnerstw” – to temat kolejnego szkolenia, które odbędzie się w dniach 17 i 18 lutego 2009 roku w godzinach 9.00 – 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK”, przy ul. S.Wyszyńskiego 28 A.
Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, jeden posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz przerwy kawowe.
Jak się zgłosić:
zaświadczenie o członkostwie/zatrudnieniu/świadczeniu usług wolontarystycznych oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem pod numer: 084 627 37 75 lub mailem : .
Do pobrania:

Prośba

2009-01-10

Organizacje pozarządowe, które już nadesłały do nas wypełnione ankiety prosimy o uzupełnienie inforamcji i dosłanie załącznika nr 1 (do pobrania w zakładce dokumenty), który jest niezbędny dla całości dokumentacji w bazie danych. Organizacje, które zamierzają znaleźć się w naszej bazie danych prosimy o wypełnienie ankiety, załącznika nr 1 i przysłanie tych dokumentów razem.

Zaproszenie na szkolenie “Strategia rozwoju organizacji”

2008-12-28

“Strategia rozwoju organizacji” – to temat kolejnego szkolenia, które odbędzie się w dniach 22 i 23 stycznia 2009 roku w godzinach 9.00 – 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” przy ul. S.Wyszyńskiego 28 A.
Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, jeden posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz przerwy kawowe.
Jak się zgłosić:
wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem pod numer: 084 627 37 75 lub mailem : do dnia 19.01.2009 roku
Do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie “Praca metodą projektową jako sposób pozyskiwania funduszy na działalność statutową”

2008-11-27

“Praca metodą projektową jako sposób pozyskiwania funduszy na działalność statutową” – to temat kolejnego szkolenia, które odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2008 roku w godzinach 9.00 – 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” przy ul. S.Wyszyńskiego 28 A.
Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, jeden posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz przerwy kawowe.
Do pobrania: