Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

“Razem łatwiej” - Główne założenia projektu

2008-10-30

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamojskie Centrum Wolontariatu realizuje projekt “Razem łatwiej - federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych”. Celem projektu jest rozwój potencjału zamojskich organizacji pozarządowych.

czytaj dalej »

Podpisanie umowy

2008-10-21

Informujemy, że 21 października 2008 roku w Warszawie, została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu na realizację projektu “Razem łatwiej - federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany - w oparciu o harmonogram - do października 2009 roku.