Informujemy, że 21 października 2008 roku w Warszawie, została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu na realizację projektu “Razem łatwiej - federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany - w oparciu o harmonogram - do października 2009 roku.