Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Gala Konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku 2012”. Zaproszenie.

2013-12-11

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych  zaprasza wszystkich zainteresowanych           funkcjonowaniem i rozkwitem zamojskich stowarzyszeń i fundacji na kolejną Galę III sektora i ogłoszenie wyników piątej edycji  konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową roku.

Gala odbędzie się 16 grudnia 2013 r. w godzinach 10.00 – 12.00 w Centrum Historyczno – Turystycznej Informacji „Luneta” przy ul. Łukasińskiego 2 E.

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI

2013-10-17

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy. Tworząc zespół Super W, łączą biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w akcji  był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

czytaj dalej »

Piąty konkurs na „Inicjatywę pozarządową roku”.

2013-10-09

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych już po raz piąty zaprasza stowarzyszenia i fundacje do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego. Oceniane będą  inicjatywy zrealizowane w roku 2012.

Zainteresowane organizacje swoje propozycje mogą składać do dnia  22 listopada 2013 roku, w siedzibie ZFIS (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”, ul. S. Wyszyńskiego 28A).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Inicjatywa pozarządowa roku 2012” nastąpi 16 grudnia.
Tradycyjnie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączonym pliku.

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem lokali na działalność statutową.

2013-08-05

Przedmiotem obrad Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu na dwóch ostatnich posiedzeniach była kwestia zapotrzebowania zamojskich organizacji pozarządowych na lokale użytkowe. Niezbędne jest opracowanie diagnozy w tym zakresie.

Organizacje zainteresowane pozyskaniem lokali na dzialaność statutową, na preferencyjnych warunkach czynszowych, ale za pełną odpłatnością za korzystanie z mediów, proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres: wso@zamosc.um.gov.pl w terminie do dnia 15.09.2013 r.

Jednocześnie informujemy, że przesłanie ankiety nie jest równoznaczne z przydzieleniem lokalu. Zapotrzebowania poszczególnych organizacji będą rozpatrywane indywidualnie.
 

Goście ze Schwaebisch Hall w „Okrąglaku”

2013-07-16

W dniach od 9 do 12 lipca w Zamościu gościła 14-osobowa delegacja mieszkańców z partnerskiego miasta Schwaebisch Hall. W składzie delegacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz policji. Goście zostali zaproszeni do Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” , gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeń: „Art avanti”, „Drukarnia wyobraźni” i „Otwarte serca”. Spotkanie było bardzo serdeczne, ponieważ kilka osób poznało się podczas ubiegłorocznej wizyty przedstawicieli zamojskiego III sektora w Schwaebisch Hall. Rozmowy – niewątpliwie – zachęciły zebranych do współpracy i planów na przyszłość.

III sektor z „Wędrującą Estradą”

2013-07-14

Siedem organizacji pozarządowych miało okazję zaprezentować się podczas imprezy plenerowej pt. „Wędrująca Estrada”, która odbyła się 10 lipca na terenach zielonych Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego. Były to: Abrakadabra, Czerwony Smok, Drukarnia Wyobraźni, Diecezjalny klub Sportowy „Gaudium”, Otwarte Serca, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” i Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu. Ich obecność niewątpliwie przyczyniła się do uatrakcyjnienia imprezy, a także do sprawnego jej przebiegu.

czytaj dalej »

Kreatywna wytwórnia artystyczna, taneczna i sportowa dla dzieci.

2013-07-10

Dzięki hojności sponsora Pana Wernera SCHMIDTA, mieszkańca naszego partnerskiego miasta Schwäbisch Hall i Firmy STEGO POLSKA , Stowarzyszenia: „Drukarnia Wyobraźni”, Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” mogły rozszerzyć swoją ofertę i skierować ją do najmłodszych. Projekt Stowarzyszenia „Drukarnia wyobraźni” to zajęcia w sekcjach plastycznych, teatralnej i muzycznej dla grupy 55 dzieci, który realizowany będzie do końca 2013 r. na bazie Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak.

czytaj dalej »

Nowy Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

2013-04-17

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wybrało władze na kolejną kadencję oraz udzieliło dotychczasowemu zarządowi absolutorium. Na swoich dotychczasowych stanowiskach zostały: Dorota Nowosad – prezes, Ewa Szczepańska – sekretarz i Małgorzata Farion – skarbnik. W skład nowego zarządu weszły także: Anna Polska – członek i Alicja Saturska – członek.

czytaj dalej »

Ukonstytuowała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.

2013-02-01

29 stycznia na inauguracyjnym posiedzeniu, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, ukonstytuowała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym został przedstawiciel Rady Miasta, Jerzy Liberadzki, zastępcą przewodniczącego - Kamil Kabasiński, a sekretarzem – Ewa Szczepańska. Kamil Kabasiński i Ewa Szczepańska reprezentują III sektor.

Rada jest organem konsultacyjno - opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych, a jej kadencja trwa 2 lata.

Mały procent – duża sprawa.

2013-01-24

Zainaugurowaną przez ZFIS w roku ubiegłym akcją  dotyczącą 1% zainteresowane są prawie wszystkie organizacje mające status OPP. W celu podjęcia wspólnych, promocyjnych działań zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń i fundacji z dziennikarzami reprezentującymi zamojskie media.

czytaj dalej »