Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Senioralna Stacja Socjalna w Zamojskim Centrum Wolontariatu.

2014-06-09

Jest to kolejna inicjatywa Zamojskiego Centrum skierowana do seniorów, a będąca efektem wnikliwej analizy ich potrzeb. Te potrzeby to nie tylko oczekiwanie na wsparcie humanitarne, ale także integracja z młodymi ludźmi, wymiana doświadczeń  oraz korzystanie z dóbr kultury. Odpowiedzią na te potrzeby jest działająca od 2 lat Świetlica Dziennego Wsparcia i od 2 miesięcy Senioralna Stacja Socjalna.

czytaj dalej »

Wizyta studyjna przedstawicieli III sektora i władz lokalnych z Mołdawii.

2014-05-20

19 maja Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych  odwiedzili przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz lokalnych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli  sposobami pozyskiwania funduszy na działalność Forum, dobrymi praktykami, ogólną kondycją zamojskiego III sektora oraz współpracą z władzami miasta i samorządem. Zadawali też dużo pytań dotyczących funkcjonowania Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego, na które rzeczowo odpowiadała Ewa Szczepańska.

Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.
 

Zostań wolontariuszem w akcji „Dzień dawcy szpiku kostnego”.

2014-04-07

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć ich szansę na wyzdrowienie, studenci organizują 09 i 10 kwietnia Dzień Dawcy Szpiku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu w ramach kolejnej edycji projektu studenckiego “DLA CIEBIE TO 5 MINUT, DLA KOGOŚ TO CAŁE ŻYCIE”. Dawcą może zostać osoba w wieku 18 – 55 lat. Rejestracji można dokonać w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym (parter), ul. S. Zamoyskiego 64 w godzinach 11.00 – 18.00. Do sprawnego przeprowadzenia akcji potrzebni są wolontariusze, których organizatorzy zapraszają do współpracy.

Konkurs na najlepsze inicjatywy roku 2012 – rozstrzygnięty.

2013-12-22

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych już po raz piąty organizowało konkurs na najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Pierwszą nagrodę zdobył program szczepień przeciw HPV realizowany przez Zamojski Klub Rotariański. Drugą nagrodę otrzymała Zamojska Zabawa na Orientację, zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” z Siedlisk. Nagrodę trzecią przyznano inicjatywie “Co było a jest” zgłoszonej przez Stowarzyszenie Art Avanti w Zamościu.

Zwycięzcom przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez: Prezydenta Miasta Zamość, Starostę Zamojskiego i sponsora, którym była w tym roku firma DERKOM.

Gala Konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku 2012”. Zaproszenie.

2013-12-11

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych  zaprasza wszystkich zainteresowanych           funkcjonowaniem i rozkwitem zamojskich stowarzyszeń i fundacji na kolejną Galę III sektora i ogłoszenie wyników piątej edycji  konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową roku.

Gala odbędzie się 16 grudnia 2013 r. w godzinach 10.00 – 12.00 w Centrum Historyczno – Turystycznej Informacji „Luneta” przy ul. Łukasińskiego 2 E.

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI

2013-10-17

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy. Tworząc zespół Super W, łączą biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w akcji  był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

czytaj dalej »

Piąty konkurs na „Inicjatywę pozarządową roku”.

2013-10-09

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych już po raz piąty zaprasza stowarzyszenia i fundacje do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego. Oceniane będą  inicjatywy zrealizowane w roku 2012.

Zainteresowane organizacje swoje propozycje mogą składać do dnia  22 listopada 2013 roku, w siedzibie ZFIS (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”, ul. S. Wyszyńskiego 28A).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Inicjatywa pozarządowa roku 2012” nastąpi 16 grudnia.
Tradycyjnie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączonym pliku.

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem lokali na działalność statutową.

2013-08-05

Przedmiotem obrad Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu na dwóch ostatnich posiedzeniach była kwestia zapotrzebowania zamojskich organizacji pozarządowych na lokale użytkowe. Niezbędne jest opracowanie diagnozy w tym zakresie.

Organizacje zainteresowane pozyskaniem lokali na dzialaność statutową, na preferencyjnych warunkach czynszowych, ale za pełną odpłatnością za korzystanie z mediów, proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres: wso@zamosc.um.gov.pl w terminie do dnia 15.09.2013 r.

Jednocześnie informujemy, że przesłanie ankiety nie jest równoznaczne z przydzieleniem lokalu. Zapotrzebowania poszczególnych organizacji będą rozpatrywane indywidualnie.
 

Goście ze Schwaebisch Hall w „Okrąglaku”

2013-07-16

W dniach od 9 do 12 lipca w Zamościu gościła 14-osobowa delegacja mieszkańców z partnerskiego miasta Schwaebisch Hall. W składzie delegacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz policji. Goście zostali zaproszeni do Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” , gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeń: „Art avanti”, „Drukarnia wyobraźni” i „Otwarte serca”. Spotkanie było bardzo serdeczne, ponieważ kilka osób poznało się podczas ubiegłorocznej wizyty przedstawicieli zamojskiego III sektora w Schwaebisch Hall. Rozmowy – niewątpliwie – zachęciły zebranych do współpracy i planów na przyszłość.

III sektor z „Wędrującą Estradą”

2013-07-14

Siedem organizacji pozarządowych miało okazję zaprezentować się podczas imprezy plenerowej pt. „Wędrująca Estrada”, która odbyła się 10 lipca na terenach zielonych Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego. Były to: Abrakadabra, Czerwony Smok, Drukarnia Wyobraźni, Diecezjalny klub Sportowy „Gaudium”, Otwarte Serca, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” i Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu. Ich obecność niewątpliwie przyczyniła się do uatrakcyjnienia imprezy, a także do sprawnego jej przebiegu.

czytaj dalej »