Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Kreatywna wytwórnia artystyczna, taneczna i sportowa dla dzieci.

2013-07-10

Dzięki hojności sponsora Pana Wernera SCHMIDTA, mieszkańca naszego partnerskiego miasta Schwäbisch Hall i Firmy STEGO POLSKA , Stowarzyszenia: „Drukarnia Wyobraźni”, Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” mogły rozszerzyć swoją ofertę i skierować ją do najmłodszych. Projekt Stowarzyszenia „Drukarnia wyobraźni” to zajęcia w sekcjach plastycznych, teatralnej i muzycznej dla grupy 55 dzieci, który realizowany będzie do końca 2013 r. na bazie Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak.

czytaj dalej »

Nowy Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

2013-04-17

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wybrało władze na kolejną kadencję oraz udzieliło dotychczasowemu zarządowi absolutorium. Na swoich dotychczasowych stanowiskach zostały: Dorota Nowosad – prezes, Ewa Szczepańska – sekretarz i Małgorzata Farion – skarbnik. W skład nowego zarządu weszły także: Anna Polska – członek i Alicja Saturska – członek.

czytaj dalej »

Ukonstytuowała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.

2013-02-01

29 stycznia na inauguracyjnym posiedzeniu, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, ukonstytuowała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym został przedstawiciel Rady Miasta, Jerzy Liberadzki, zastępcą przewodniczącego - Kamil Kabasiński, a sekretarzem – Ewa Szczepańska. Kamil Kabasiński i Ewa Szczepańska reprezentują III sektor.

Rada jest organem konsultacyjno - opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych, a jej kadencja trwa 2 lata.

Mały procent – duża sprawa.

2013-01-24

Zainaugurowaną przez ZFIS w roku ubiegłym akcją  dotyczącą 1% zainteresowane są prawie wszystkie organizacje mające status OPP. W celu podjęcia wspólnych, promocyjnych działań zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń i fundacji z dziennikarzami reprezentującymi zamojskie media.

czytaj dalej »

Gala Morando 2012

2013-01-21

Ewa Szczepańska – sekretarz ZFIS,  już po raz drugi była nominowana do nagrody Zamojska Osobowość Roku i po raz drugi (głosami internautów i słuchaczy Katolickiego Radia Zamość) znalazła się na drugim miejscu. Niełatwo było pokonać w roku ubiegłym Marię Król, a w bieżącym księdza – społecznika Tomasza Winogrodzkiego. Ale… do trzech razy sztuka! Więcej o Gali Zamojska Osobowość Roku Morando 2012 na roztocze.net.
 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – powołana.

2013-01-18

Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj dalej »

Ewa Szczepańska nominowana do nagrody Moranda

2013-01-11

Sekretarz Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Ewa Szczepańska po raz drugi została nominowana do nagrody Zamojska Osobowość Roku Morando 2012. Zapraszamy do głosowania. Można to robić do piątku 18 stycznia na kuponach Kroniki Tygodnia i na www.roztocze.net.

Konkurs „Bohaterowie Codzienności”

2013-01-06

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Bohaterowie Codzienności”, którego celem jest wyróżnienie oraz wspieranie aktywności organizacji, instytucji i osób działających dobroczynnie na terenie województwa lubelskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2013 roku.

czytaj dalej »

Konkurs na Inicjatywę Pozarządową Roku 2011 – rozstrzygnięty.

2012-12-19

Na czwartą już edycję konkursu, którego pomysłodawcą jest Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wpłynęło 10 projektów. Protokół w imieniu Kapituły odczytała jej przewodnicząca, pani Małgorzata Farion. Pierwszą, a zarazem główną nagrodę - ufundowaną  przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA - otrzymało Stowarzyszenie „Krok za krokiem” za „Organizację kompleksu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego w Białobrzegach”.

czytaj dalej »

Seminarium „Współpraca – nie tylko od święta”

2012-12-19

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych kończy w grudniu realizację projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.  Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału zamojskich organizacji jako równorzędnego partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie jego roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

czytaj dalej »