Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Gala Morando 2012

2013-01-21

Ewa Szczepańska – sekretarz ZFIS,  już po raz drugi była nominowana do nagrody Zamojska Osobowość Roku i po raz drugi (głosami internautów i słuchaczy Katolickiego Radia Zamość) znalazła się na drugim miejscu. Niełatwo było pokonać w roku ubiegłym Marię Król, a w bieżącym księdza – społecznika Tomasza Winogrodzkiego. Ale… do trzech razy sztuka! Więcej o Gali Zamojska Osobowość Roku Morando 2012 na roztocze.net.
 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – powołana.

2013-01-18

Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj dalej »

Ewa Szczepańska nominowana do nagrody Moranda

2013-01-11

Sekretarz Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Ewa Szczepańska po raz drugi została nominowana do nagrody Zamojska Osobowość Roku Morando 2012. Zapraszamy do głosowania. Można to robić do piątku 18 stycznia na kuponach Kroniki Tygodnia i na www.roztocze.net.

Konkurs „Bohaterowie Codzienności”

2013-01-06

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Bohaterowie Codzienności”, którego celem jest wyróżnienie oraz wspieranie aktywności organizacji, instytucji i osób działających dobroczynnie na terenie województwa lubelskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2013 roku.

czytaj dalej »

Konkurs na Inicjatywę Pozarządową Roku 2011 – rozstrzygnięty.

2012-12-19

Na czwartą już edycję konkursu, którego pomysłodawcą jest Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wpłynęło 10 projektów. Protokół w imieniu Kapituły odczytała jej przewodnicząca, pani Małgorzata Farion. Pierwszą, a zarazem główną nagrodę - ufundowaną  przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA - otrzymało Stowarzyszenie „Krok za krokiem” za „Organizację kompleksu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego w Białobrzegach”.

czytaj dalej »

Seminarium „Współpraca – nie tylko od święta”

2012-12-19

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych kończy w grudniu realizację projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.  Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału zamojskich organizacji jako równorzędnego partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie jego roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium i Galę Konkursu „Inicjatywa Roku”

2012-12-11

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz realizatorzy projektu:

„Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO , zapraszają na integracyjne spotkanie „przy świątecznym stole”.  Podczas spotkania odbędzie się dyskusja  na temat potencjału zamojskiego III sektora, a także podsumowanie działań dotyczących współpracy organizacji z lokalnym samorządem.

Zostaną też ogłoszone wyniki konkursu na inicjatywę pozarządową roku.

Termin spotkania: 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek), godzina 11.00.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
ul. Partyzantów 3 w Zamościu.

Szczegółowy program:

  1. Otwarcie uroczystości.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku”.
  3. Wręczenie nagród.
  4. Seminarium: „Współpraca, nie tylko od święta”.
  5. Świąteczny stół.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 14 grudnia.

Dementi

2012-11-28

W związku z publicznym wystąpieniem (zarejestrowanym przez Zamojską Telewizję Internetową http://zamosc.tv/tv/4685-trzeci-sektor-kroluja-te-same-osoby/) Radnych Rady Miasta Zamość: Rafała Zwolaka i Jacka Krzysztofa Danela podczas XXIV Sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2012 roku, które podważa  wiarygodność organizacji pozarządowych i narusza dobra osobiste ich członków, przedstawiamy do wiadomości dokumenty (proszę kliknąć czytaj dalej, aby pobrać dokumenty) z plenarnego spotkania zamojskich organizacji pozarządowych, które były dostępne od dnia 6.11.2012 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość.

Jednocześnie informujemy, że podejmujemy dalsze niezbędne działania w celu poprawy jakości życia publicznego w naszym mieście.

W imieniu organizacji:
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Marzena Miśkiewicz
Przewodnicząca zebrania plenarnego Dorota Nowosad
Kontakt: (84) 62 73 775

czytaj dalej »

“Inicjatywa Pozarządowa Roku”
Przedłużenie terminu składania wniosków.

2012-11-16

Informujemy organizacje pozarządowe, że przedłużony został termin składania wniosków w konkursie na “Inicjatywę Pozarządową Roku”. Zapraszamy niezdecydowanych i czekamy na zgłoszenia do 23 listopada 2012.

Przedstawiciele III sektora do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wybrani.

2012-11-02

Z inicjatywy Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 30 października odbyło się plenarne spotkanie przedstawicieli  zamojskich organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miasta. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy, programu współpracy na rok 2013 i wybór członków tworzącej się Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

czytaj dalej »