Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Zaproszenie na seminarium i Galę Konkursu „Inicjatywa Roku”

2012-12-11

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz realizatorzy projektu:

„Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO , zapraszają na integracyjne spotkanie „przy świątecznym stole”.  Podczas spotkania odbędzie się dyskusja  na temat potencjału zamojskiego III sektora, a także podsumowanie działań dotyczących współpracy organizacji z lokalnym samorządem.

Zostaną też ogłoszone wyniki konkursu na inicjatywę pozarządową roku.

Termin spotkania: 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek), godzina 11.00.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
ul. Partyzantów 3 w Zamościu.

Szczegółowy program:

  1. Otwarcie uroczystości.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu „Inicjatywa Pozarządowa Roku”.
  3. Wręczenie nagród.
  4. Seminarium: „Współpraca, nie tylko od święta”.
  5. Świąteczny stół.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 14 grudnia.

Dementi

2012-11-28

W związku z publicznym wystąpieniem (zarejestrowanym przez Zamojską Telewizję Internetową http://zamosc.tv/tv/4685-trzeci-sektor-kroluja-te-same-osoby/) Radnych Rady Miasta Zamość: Rafała Zwolaka i Jacka Krzysztofa Danela podczas XXIV Sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2012 roku, które podważa  wiarygodność organizacji pozarządowych i narusza dobra osobiste ich członków, przedstawiamy do wiadomości dokumenty (proszę kliknąć czytaj dalej, aby pobrać dokumenty) z plenarnego spotkania zamojskich organizacji pozarządowych, które były dostępne od dnia 6.11.2012 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość.

Jednocześnie informujemy, że podejmujemy dalsze niezbędne działania w celu poprawy jakości życia publicznego w naszym mieście.

W imieniu organizacji:
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Marzena Miśkiewicz
Przewodnicząca zebrania plenarnego Dorota Nowosad
Kontakt: (84) 62 73 775

czytaj dalej »

“Inicjatywa Pozarządowa Roku”
Przedłużenie terminu składania wniosków.

2012-11-16

Informujemy organizacje pozarządowe, że przedłużony został termin składania wniosków w konkursie na “Inicjatywę Pozarządową Roku”. Zapraszamy niezdecydowanych i czekamy na zgłoszenia do 23 listopada 2012.

Przedstawiciele III sektora do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wybrani.

2012-11-02

Z inicjatywy Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych 30 października odbyło się plenarne spotkanie przedstawicieli  zamojskich organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miasta. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy, programu współpracy na rok 2013 i wybór członków tworzącej się Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

czytaj dalej »

Wszystko o public relations.

2012-10-28

Skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem jest jednym z kluczowych składników powodzenia organizacji, dlatego każda fundacja i każde stowarzyszenie powinno dbać o własny wizerunek i o jakość informacji, jaką kieruje na zewnątrz. Bardzo często od tego jak jest organizacja postrzegana zależy wsparcie na które może liczyć. Public relations – to nic innego, tylko zaplanowany proces porozumiewania się organizacji z otoczeniem, zadbanie o jej wizerunek i promowanie tożsamości.

czytaj dalej »

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych.

2012-10-21

30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, odbędzie się plenarne spotkanie organizacji pozarządowych.

Porządek spotkania:
Część I - Współpraca Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi.
Część II - Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

czytaj dalej »

Zaproszenie na szkolenie.

2012-10-11

“Podstawy Public Relations w organizacjach pozarządowych” - to temat szkolenia dla przedstawicieli zamojskiego III sektora, które  odbędzie się 24 października 2012 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy ul. S.Wyszyńskiego 28 A.    Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej i warsztatowej. Warsztat poprowadzą przedstawiciele zamojskich mediów: telewizji kablowej, prasy i radia. Organizatorzy zapewniają materiały, przerwy kawowe i lunch. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zostanie zamknięta 19 października o godzinie 14.00.

Uczestników należy zgłaszać e-mailem: zfis@wp.pl lub telefonicznie: 84 62 73 775.

Wizyta studyjna na Wybrzeżu.

2012-09-28

W dniach 18 – 21 września z wizytą studyjną na Wybrzeżu przebywali przedstawiciele zamojskich organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w Zamościu. Odwiedzili: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głównym celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk oraz ukazanie sposobów wprowadzania rozwiązań poprawiających jakość współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

czytaj dalej »

Konkurs: „Inicjatywa Roku 2011”

2012-09-26

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza IV już konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2011 pt. “INICJATYWA ROKU 2011”.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 16 listopada 2012 roku na adres siedziby ZFIS: ODK „Okrąglak” ul. S.Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2012 roku podczas seminarium na temat: „Potencjał zamojskich organizacji pozarządowych” organizowanym w ramach projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.
Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt komputerowy.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączonym pliku.

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego III sektora.

2012-09-25

Już po raz drugi Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli bazą i sposobami pozyskiwania funduszy na działalność Forum, dobrymi praktykami, ogólną kondycja zamojskiego III sektora oraz współpracą z władzami miasta i samorządem. Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej, ewentualnej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.