Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Wszystko o public relations.

2012-10-28

Skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem jest jednym z kluczowych składników powodzenia organizacji, dlatego każda fundacja i każde stowarzyszenie powinno dbać o własny wizerunek i o jakość informacji, jaką kieruje na zewnątrz. Bardzo często od tego jak jest organizacja postrzegana zależy wsparcie na które może liczyć. Public relations – to nic innego, tylko zaplanowany proces porozumiewania się organizacji z otoczeniem, zadbanie o jej wizerunek i promowanie tożsamości.

czytaj dalej »

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych.

2012-10-21

30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, odbędzie się plenarne spotkanie organizacji pozarządowych.

Porządek spotkania:
Część I - Współpraca Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi.
Część II - Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

czytaj dalej »

Zaproszenie na szkolenie.

2012-10-11

“Podstawy Public Relations w organizacjach pozarządowych” - to temat szkolenia dla przedstawicieli zamojskiego III sektora, które  odbędzie się 24 października 2012 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy ul. S.Wyszyńskiego 28 A.    Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej i warsztatowej. Warsztat poprowadzą przedstawiciele zamojskich mediów: telewizji kablowej, prasy i radia. Organizatorzy zapewniają materiały, przerwy kawowe i lunch. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zostanie zamknięta 19 października o godzinie 14.00.

Uczestników należy zgłaszać e-mailem: zfis@wp.pl lub telefonicznie: 84 62 73 775.

Wizyta studyjna na Wybrzeżu.

2012-09-28

W dniach 18 – 21 września z wizytą studyjną na Wybrzeżu przebywali przedstawiciele zamojskich organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w Zamościu. Odwiedzili: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głównym celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk oraz ukazanie sposobów wprowadzania rozwiązań poprawiających jakość współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

czytaj dalej »

Konkurs: „Inicjatywa Roku 2011”

2012-09-26

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza IV już konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2011 pt. “INICJATYWA ROKU 2011”.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 16 listopada 2012 roku na adres siedziby ZFIS: ODK „Okrąglak” ul. S.Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2012 roku podczas seminarium na temat: „Potencjał zamojskich organizacji pozarządowych” organizowanym w ramach projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem”.
Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt komputerowy.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączonym pliku.

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego III sektora.

2012-09-25

Już po raz drugi Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli bazą i sposobami pozyskiwania funduszy na działalność Forum, dobrymi praktykami, ogólną kondycja zamojskiego III sektora oraz współpracą z władzami miasta i samorządem. Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej, ewentualnej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.

Konferencja o sztuce ulicy.

2012-07-20

„Odlotowa ulica” - to tytuł konferencji, którą 14 lipca w Galerii Twierdza zorganizowało Stowarzyszenie ArtAvanti. Były poważne referaty, sonda uliczna, dyskusja panelowa, a także popisy grafficiarzy i hip-hopowców.

czytaj dalej »

Wizyta w Schwaebisch Hall.

2012-07-15

„Autobus mieszkańców”, który od dwudziestu lat woził Zamościan różnych branż i profesji do miasta partnerskiego Schwaebisch Hall, w tym roku miał pasażerów szczególnych. Byli to  przedstawiciele organizacji pozarządowych o bardzo różnorodnym profilu działających „pod parasolem” Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz przedstawiciele zamojskiej policji.

czytaj dalej »

Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych.

2012-06-21

Z wizytą studyjną do Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych przyjechali przedstawiciele organizacji pozarządowych i liderzy międzynarodowych wymian młodzieży z Bułgarii, Łotwy, Turcji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Są oni uczestnikami projektu „Partnership for Cooperation” realizowanego przez lubelską Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo”, którego celem jest nawiązanie i rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami realizującymi programy młodzieżowe, tworzenie partnerstw służących ich realizacji, wymiana doświadczeń, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz zainicjowanie powstania międzynarodowej platformy współpracy z udziałem krajów partnerskich z Europy Wschodniej i Kaukazu. Te dobre praktyki goście mogli zobaczyć w Zamojskim Forum inicjatyw Społecznych i Zamojskim Centrum Wolontariatu, które realizują projekty aktywizujące młodych ludzi, integrujące społeczność lokalną, koordynują pracę młodzieżowego wolontariatu, organizują międzynarodowe spotkania. Jednym z tematów wizyty były sprawy dotyczące kondycji zamojskiego III sektora.

Festyn z III Sektorem. Relacja z imprezy.

2012-06-19

„Dziewięć godzin wspaniałej, niezapomnianej zabawy!” Tak uczestnicy, mieszkańcy osiedla im. Jana Zamoyskiego, na którego zielonych terenach odbywał się festyn, ocenili wysiłek organizatorów „Dnia Sąsiada” i Giełdy III Sektora.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy w galerii.

czytaj dalej »