Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Konferencja o sztuce ulicy.

2012-07-20

„Odlotowa ulica” - to tytuł konferencji, którą 14 lipca w Galerii Twierdza zorganizowało Stowarzyszenie ArtAvanti. Były poważne referaty, sonda uliczna, dyskusja panelowa, a także popisy grafficiarzy i hip-hopowców.

czytaj dalej »

Wizyta w Schwaebisch Hall.

2012-07-15

„Autobus mieszkańców”, który od dwudziestu lat woził Zamościan różnych branż i profesji do miasta partnerskiego Schwaebisch Hall, w tym roku miał pasażerów szczególnych. Byli to  przedstawiciele organizacji pozarządowych o bardzo różnorodnym profilu działających „pod parasolem” Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz przedstawiciele zamojskiej policji.

czytaj dalej »

Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych.

2012-06-21

Z wizytą studyjną do Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych przyjechali przedstawiciele organizacji pozarządowych i liderzy międzynarodowych wymian młodzieży z Bułgarii, Łotwy, Turcji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Są oni uczestnikami projektu „Partnership for Cooperation” realizowanego przez lubelską Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo”, którego celem jest nawiązanie i rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami realizującymi programy młodzieżowe, tworzenie partnerstw służących ich realizacji, wymiana doświadczeń, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz zainicjowanie powstania międzynarodowej platformy współpracy z udziałem krajów partnerskich z Europy Wschodniej i Kaukazu. Te dobre praktyki goście mogli zobaczyć w Zamojskim Forum inicjatyw Społecznych i Zamojskim Centrum Wolontariatu, które realizują projekty aktywizujące młodych ludzi, integrujące społeczność lokalną, koordynują pracę młodzieżowego wolontariatu, organizują międzynarodowe spotkania. Jednym z tematów wizyty były sprawy dotyczące kondycji zamojskiego III sektora.

Festyn z III Sektorem. Relacja z imprezy.

2012-06-19

„Dziewięć godzin wspaniałej, niezapomnianej zabawy!” Tak uczestnicy, mieszkańcy osiedla im. Jana Zamoyskiego, na którego zielonych terenach odbywał się festyn, ocenili wysiłek organizatorów „Dnia Sąsiada” i Giełdy III Sektora.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy w galerii.

czytaj dalej »

Pilna prośba do organizacji

2012-06-13

Informujemy, iż na stronie www.zamosc.pl, został opublikowany projekt ustawy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz o przesłanie wszelkich uwag na nasz adres e-mail: zfis@wp.pl. Sprawa dotyczy naszej przyszłości, a więc potraktujmy ją poważnie!

Dzień Sąsiada i Zamojska Giełda III Sektora.

2012-06-08

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego już czwarty raz organizują wspólną imprezę plenerową.

Dla mieszkańców największego zamojskiego osiedla impreza ma charakter rekreacyjno – integracyjny, stąd nazwa „Dzień Sąsiada”. Dla lokalnych stowarzyszeń i fundacji jest okazją do pokazania się i zaprezentowania dorobku w oryginalnej, wybranej przez siebie formie podczas Giełdy III Sektora.

Impreza odbędzie się 17 czerwca 2012 r. w godz. 13.00 – 21.00 na terenach rekreacyjnych Osiedla Jana Zamoyskiego w Zamościu.

czytaj dalej »

Zaproszenie na szkolenie

2012-05-23

Rozliczanie, sprawozdawczość i controling w projektach” - to temat szkolenia, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Listę uczestników zamykamy 27 maja o godzinie 14.00.

Ważna informacja dla organizacji.

2012-04-17

W imieniu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych i Zespołu Opiniującego informujemy, że zostały podjęte kroki w celu utworzenia Zamojskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Opracowano wstępny projekt zasad funkcjonowania RDPP (materiał w załączeniu) oraz złożono wniosek do Prezydenta Miasta o powołanie Rady. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z materiałem oraz przygotowanie ewentualnych uwag. Uwagi te, przedstawiciel Waszej organizacji przekaże podczas SPOTKANIA ROBOCZEGO, które odbędzie się dnia  24 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”. Celem spotkania, w którym wezmą udział wszystkie zamojskie organizacje jest opracowanie ostatecznego stanowiska III sektora w sprawie struktury i zasad działania RDPP oraz przygotowanie się do spotkania plenarnego i wyboru rady.

Pobierz wstępny projekt zasad funkcjonowania RDPP.

Walne Zebranie ZFIS

2012-03-24

22 marca odbyło się walne zebranie członków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na którym przedstawiono i przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2011. Omówiono też działania na rok 2012 oraz poruszono temat utworzenia Rady Pożytku Publicznego i opracowania „mapy drogowej” dochodzenia do wyłonienia jak najlepszej reprezentacji zamojskiego III sektora w w/w radzie. Pomysłodawcom utworzenia rady chodzi o to, żeby była ona autentyczną reprezentacją całego środowiska pozarządowego w kontekście współpracy z samorządem. Członkowie rady mają bowiem reprezentować nie tylko swoje organizacje, ale interesy całego, pozarządowego środowiska. Wprawdzie w Zamościu istnieje Zespół Opiniujący, ale jest to reprezentacja za słaba. Według zebranych powstanie rady będzie miało wpływ na aktywność III sektora, lobbowanie i liczenie się rady miasta z organizacjami.

Nowy członek ZFIS

2012-03-15

W poczet członków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych wstąpiła Fundacja „Renesans”, a do wstąpienia przygotowuje się Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”.
Są to organizacje sprawdzone, doświadczone i na pewno wpłyną na wzmocnienie naszego potencjału.