Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Pilna prośba do organizacji

2012-06-13

Informujemy, iż na stronie www.zamosc.pl, został opublikowany projekt ustawy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz o przesłanie wszelkich uwag na nasz adres e-mail: zfis@wp.pl. Sprawa dotyczy naszej przyszłości, a więc potraktujmy ją poważnie!

Dzień Sąsiada i Zamojska Giełda III Sektora.

2012-06-08

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego już czwarty raz organizują wspólną imprezę plenerową.

Dla mieszkańców największego zamojskiego osiedla impreza ma charakter rekreacyjno – integracyjny, stąd nazwa „Dzień Sąsiada”. Dla lokalnych stowarzyszeń i fundacji jest okazją do pokazania się i zaprezentowania dorobku w oryginalnej, wybranej przez siebie formie podczas Giełdy III Sektora.

Impreza odbędzie się 17 czerwca 2012 r. w godz. 13.00 – 21.00 na terenach rekreacyjnych Osiedla Jana Zamoyskiego w Zamościu.

czytaj dalej »

Zaproszenie na szkolenie

2012-05-23

Rozliczanie, sprawozdawczość i controling w projektach” - to temat szkolenia, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Listę uczestników zamykamy 27 maja o godzinie 14.00.

Ważna informacja dla organizacji.

2012-04-17

W imieniu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych i Zespołu Opiniującego informujemy, że zostały podjęte kroki w celu utworzenia Zamojskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Opracowano wstępny projekt zasad funkcjonowania RDPP (materiał w załączeniu) oraz złożono wniosek do Prezydenta Miasta o powołanie Rady. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z materiałem oraz przygotowanie ewentualnych uwag. Uwagi te, przedstawiciel Waszej organizacji przekaże podczas SPOTKANIA ROBOCZEGO, które odbędzie się dnia  24 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”. Celem spotkania, w którym wezmą udział wszystkie zamojskie organizacje jest opracowanie ostatecznego stanowiska III sektora w sprawie struktury i zasad działania RDPP oraz przygotowanie się do spotkania plenarnego i wyboru rady.

Pobierz wstępny projekt zasad funkcjonowania RDPP.

Walne Zebranie ZFIS

2012-03-24

22 marca odbyło się walne zebranie członków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na którym przedstawiono i przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2011. Omówiono też działania na rok 2012 oraz poruszono temat utworzenia Rady Pożytku Publicznego i opracowania „mapy drogowej” dochodzenia do wyłonienia jak najlepszej reprezentacji zamojskiego III sektora w w/w radzie. Pomysłodawcom utworzenia rady chodzi o to, żeby była ona autentyczną reprezentacją całego środowiska pozarządowego w kontekście współpracy z samorządem. Członkowie rady mają bowiem reprezentować nie tylko swoje organizacje, ale interesy całego, pozarządowego środowiska. Wprawdzie w Zamościu istnieje Zespół Opiniujący, ale jest to reprezentacja za słaba. Według zebranych powstanie rady będzie miało wpływ na aktywność III sektora, lobbowanie i liczenie się rady miasta z organizacjami.

Nowy członek ZFIS

2012-03-15

W poczet członków Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych wstąpiła Fundacja „Renesans”, a do wstąpienia przygotowuje się Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”.
Są to organizacje sprawdzone, doświadczone i na pewno wpłyną na wzmocnienie naszego potencjału.

Szkolenie z pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

2012-01-26

Kolejne szkolenie w ramach projektu „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem” odbędzie się w dniach od 27 do 30 stycznia w ODK „Okrąglak”. Jego uczestnicy dowiedzą się skąd i jak pozyskiwać środki na działalność dla swoich organizacji, nauczą się pisać wnioski aplikacyjne do funduszy krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie poprowadzi Kamil Kabasiński – specjalista ds. współpracy międzysektorowej, członek zespołu opiniującego i komisji konkursowych w Zamościu, doradca w zakresie konkursów na dofinansowanie zadań ze środków publicznych.

Informacja dla organizacji

2012-01-13

Prezydent miasta Zamość ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (I Edycja zadań na 2012 rok). Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia 2012 r. Informacje o warunkach konkursu znajdują się na stronie: www.bip.zamosc.um.gov.pl.  Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Bednarczyk - tel. 84 677 24 93.

ZFIS integruje i szkoli

2012-01-11

Ubiegłoroczny plan szkoleń dla organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego został zrealizowany. 24 godziny szkoleniowe zostały przeznaczone na planowanie strategii i zarządzanie III sektorem. 56 godzin – na zasady budowania i funkcjonowanie partnerstw, prawne aspekty regulujące funkcjonowanie sektora samorządowego i pozarządowego oraz opracowywanie i rozliczanie projektów partnerskich. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele 26 zamojskich organizacji oraz przedstawiciele samorządu. Przeszkolone zostały 84 osoby.

Platforma wsparcia ruszyła. Plan szkoleń na rok 2012 opublikujemy wkrótce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń w galerii.

Sukces działania: „Aktywni z natury – inkubator wolontariatu”

2011-12-10

Debata, której teza brzmiała: „Wolontariat działanie bezinteresowne” zgromadziła w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” ponad 100 osób. Była uwieńczeniem projektowego przedsięwzięcia mającego na celu przekonanie młodych ludzi do grupowej aktywności społecznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wykorzystania możliwości, jakie daje sektor pozarządowy, wolontariat międzynarodowy, itp. Przybyli na nią uczestnicy warsztatów, ”Aktywni z natury – inkubator wolontariatu”, które od września do listopada odbywały się w 8 zamojskich i 2 szczebrzeszyńskich szkołach ponadgimnazjalnych.

czytaj dalej »