Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Zaproszenie do udziału w konkursie na prezentację multimedialną
pt “EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU 2011”

2011-09-01

Nagrodą w konkursie będzie graficzny program komputerowy. Nagrodzona prezentacja będzie otwierała konferencję “Wolontariat dla Zamojszczyzny – Zamojszczyzna dla wolontariatu” połączoną z Galą Wolontariatu (grudzień 2011 r.) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br.

Prosimy o dostarczenie prezentacji do 10 listopada 2011 r. do Osiedlowego Domu Kultury “OKRĄGLAK” w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 28A. lub przesłanie drogą elektroniczną:

Regulamin konkursu do pobrania w załączonym pliku.

“AKTYWNI Z NATURY - INKUBATOR WOLONTARIATU” - Zaproszenie dla szkół

2011-08-31

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w zadaniu “AKTYWNI Z NATURY - INKUBATOR WOLONTARIATU”, którego celem jest wzrost wiedzy uczniów nt. funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz różnych aspektów wolontariatu przekładający się na rozwój postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania poniżej:

Zaproszenie do udziału w projekcie, Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Informacja dla organizacji pozarządowych

2011-08-10

Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Zamość rozpoczął procedurę opracowania projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w związku z powyższym zwraca się z prośbą do zainteresowanych organizacji o udział w opracowaniu projektów  do Programu, co przełoży się na  zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów społecznych, a także wskaże najważniejsze potrzeby w tym zakresie.

czytaj dalej »

Przedłużenie naboru do udziału w projekcie “Platforma wsparcia”

2011-08-05

Uwaga, termin naboru do udziału w projekcie zostaje przedłużony do dnia 19.08.2011.

Organizacje, instytucje oraz ich przedstawiciele zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie do dnia 31.08.2011 drogą mailową lub telefoniczną.

Nowy projekt Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych

2011-06-16

“Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem” – to tytuł  projektu realizowanego aktualnie przez ZFIS, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO Logo

Dokumenty do pobrania:

czytaj dalej »

Piknik “Sąsiedzi z Zamoyskiego” — Relacja

2011-06-15

Piknik “Sąsiedzi z Zamoyskiego” odbył się 12 czerwca  na największym zamojskim osiedlu mieszkaniowym. Ta niecodzienna impreza plenerowa włączyła jego mieszkańców w obchody Europejskiego Dnia Sąsiada, święta obchodzonego w 30 krajach.

czytaj dalej »

Zapraszamy na piknik “Sąsiedzi z Zamoyskiego”
12.06.2011 (niedziela) od godz.12.00

2011-06-11

Zapraszamy na stoisko promocyjne Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, którego częścią jest ekspozycja wystawy “Wolontariat w obiektywie”. Piknik będzie odbywał się na terenach rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji : igrzyska sportowe, gry i zabawy rekreacyjne, quizy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, warsztaty kosmetyczne, akcje edukacyjne i koncerty.

Zamiast się nudzić dołącz do nas – dobra zabawa gwarantowana !!!

Zapraszamy na wystawę “Wolontariat w obiektywie”.

2011-06-02

Zapraszamy do zwiedzania wystawy “Wolontariat w obiektywie” w dniu 04.06.2011 (sobota) od godziny 10.00 na Rynku Wodnym Starego Miasta w Zamościu podczas “Jarmarku Hetmańskiego”.
Wystawę zorganizowano w ramach projektu “Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na zamojszczyźnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Otwarty konkurs ofert prezydenta miasta Zamościa

2011-04-21

Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość informuje o ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Zamościa otwartym konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania przeciwdziałania narkomanii (II edycja z zadań 2011 roku).

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2011 roku. Warunki konkursu znajdują się na stronie www.bip.zamosc.um.gov.pl, a szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Bednarczuk tel.: (84) 6772493.

Oferta dla ludzi z pasją

2011-03-05

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza osoby zainteresowane z miasta Zamościa i powiatu do kolejnej, VII edycji programu Liderzy PAFW.

Komplet materiałów promocyjnych do pobrania: