Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Zapraszamy na wystawę “Wolontariat w obiektywie”.

2011-06-02

Zapraszamy do zwiedzania wystawy “Wolontariat w obiektywie” w dniu 04.06.2011 (sobota) od godziny 10.00 na Rynku Wodnym Starego Miasta w Zamościu podczas “Jarmarku Hetmańskiego”.
Wystawę zorganizowano w ramach projektu “Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na zamojszczyźnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Otwarty konkurs ofert prezydenta miasta Zamościa

2011-04-21

Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość informuje o ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Zamościa otwartym konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania przeciwdziałania narkomanii (II edycja z zadań 2011 roku).

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2011 roku. Warunki konkursu znajdują się na stronie www.bip.zamosc.um.gov.pl, a szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Bednarczuk tel.: (84) 6772493.

Oferta dla ludzi z pasją

2011-03-05

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza osoby zainteresowane z miasta Zamościa i powiatu do kolejnej, VII edycji programu Liderzy PAFW.

Komplet materiałów promocyjnych do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie “Zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta na realizację zadań pożytku publicznego”

2011-02-17

Urząd Miasta Zamość zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie: “Zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta na realizację zadań pożytku publicznego”. Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Ciszewski - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 w godzinach 10.00 – 14.00 w Sali Konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

Laureaci konkursu “Inicjatywa roku 2009” - relacja z gali.

2010-12-10

Podczas Wielkiej Gali, która odbyła się 6 grudnia w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak”, został ogłoszony werdykt dotyczący drugiej już edycji konkursu “Inicjatywa Roku”. Protokół z posiedzenia Kapituły odczytała jej przewodnicząca – Pani Małgorzata Farion.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

czytaj dalej »

Ogłoszenie wyników konkursu “Inicjatywa Roku 2009”

2010-12-03

6 grudnia, podczas Gali Wolontariatu, przewodnicząca Kapituły Konkursu “Inicjatywa Roku 2009” ogłosi jego wyniki i zostaną wręczone nagrody, a także wyróżnienia. Uroczystość odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak” o godzinie 11.00.

Zaproszenie do konkursu “Inicjatywa Roku 2009”

2010-09-10

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza II konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2009 pt. “INICJATYWA ROKU 2009”.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do 5 listopada 2010 roku na adres siedziby ZFIS: ul.S.Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Inicjatywy Roku w dniu 6 grudnia 2010 roku.

Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt komputerowy.

Do pobrania:

Prośba do organizacji

2010-08-29

Urząd Miasta Zamościa oraz Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych rozpoczęły procedurę opracowywania na rok 2011 dwóch projektów: “Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i “Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W związku z powyższym prosi się organizacje zainteresowane tymi problemami o udział w tworzeniu w/w dokumentów. Państwa propozycje niewątpliwie wskażą najważniejsze potrzeby w tym zakresie i - tym samym - wpłyną na większą skuteczność profilaktyki w przyszłości.

czytaj dalej »

Zaproszenie dla organizacji do udziału w projekcie “Wolontariat dorosłych – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie”

2010-07-22

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu rozpoczyna realizację projektu “Wolontariat dorosłych – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie”. Okres realizacji: od lipca 2010 do grudnia 2011 roku. Celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu w zamojskich organizacjach pozarządowych.

czytaj dalej »

Promocja działań ZFIS

2010-05-08

6 maja w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Radecznicy odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Inplus Colsunting w ramach projektu “Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego” współfinansowanego przez EFS. Wśród zaproszonych gości byli m.in. gospodarze gminy, starosta zamojski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, dyrektor Powiatowego Biura Pracy w Zamościu.

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych prezentowało swoje materiały na wydzielonym stoisku, a informacji udzielały prezes i sekretarz stowarzyszenia.