Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

Zaproszenie na szkolenie “Zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta na realizację zadań pożytku publicznego”

2011-02-17

Urząd Miasta Zamość zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie: “Zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta na realizację zadań pożytku publicznego”. Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Ciszewski - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 w godzinach 10.00 – 14.00 w Sali Konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

Laureaci konkursu “Inicjatywa roku 2009” - relacja z gali.

2010-12-10

Podczas Wielkiej Gali, która odbyła się 6 grudnia w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak”, został ogłoszony werdykt dotyczący drugiej już edycji konkursu “Inicjatywa Roku”. Protokół z posiedzenia Kapituły odczytała jej przewodnicząca – Pani Małgorzata Farion.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

czytaj dalej »

Ogłoszenie wyników konkursu “Inicjatywa Roku 2009”

2010-12-03

6 grudnia, podczas Gali Wolontariatu, przewodnicząca Kapituły Konkursu “Inicjatywa Roku 2009” ogłosi jego wyniki i zostaną wręczone nagrody, a także wyróżnienia. Uroczystość odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak” o godzinie 11.00.

Zaproszenie do konkursu “Inicjatywa Roku 2009”

2010-09-10

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza II konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2009 pt. “INICJATYWA ROKU 2009”.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do 5 listopada 2010 roku na adres siedziby ZFIS: ul.S.Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Inicjatywy Roku w dniu 6 grudnia 2010 roku.

Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt komputerowy.

Do pobrania:

Prośba do organizacji

2010-08-29

Urząd Miasta Zamościa oraz Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych rozpoczęły procedurę opracowywania na rok 2011 dwóch projektów: “Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i “Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W związku z powyższym prosi się organizacje zainteresowane tymi problemami o udział w tworzeniu w/w dokumentów. Państwa propozycje niewątpliwie wskażą najważniejsze potrzeby w tym zakresie i - tym samym - wpłyną na większą skuteczność profilaktyki w przyszłości.

czytaj dalej »

Zaproszenie dla organizacji do udziału w projekcie “Wolontariat dorosłych – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie”

2010-07-22

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu rozpoczyna realizację projektu “Wolontariat dorosłych – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie”. Okres realizacji: od lipca 2010 do grudnia 2011 roku. Celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu w zamojskich organizacjach pozarządowych.

czytaj dalej »

Promocja działań ZFIS

2010-05-08

6 maja w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Radecznicy odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Inplus Colsunting w ramach projektu “Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego” współfinansowanego przez EFS. Wśród zaproszonych gości byli m.in. gospodarze gminy, starosta zamojski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, dyrektor Powiatowego Biura Pracy w Zamościu.

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych prezentowało swoje materiały na wydzielonym stoisku, a informacji udzielały prezes i sekretarz stowarzyszenia.

ZFIS współorganizatorem konferencji

2010-03-12

“Rola organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – to tytuł konferencji, która odbyła się 10 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

czytaj dalej »

Prezes ZFIS - doceniona

2010-01-25

Dorota Nowosad – Prezes Zarządu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych – znalazła się wśród pięciu zamojskich osobowości nominowanych do tytułu MORANDO 2009.

Do konkursu mieszkańcy Zamościa zgłosili dziewiętnaście osób. O wyborze nominowanych decydowali internauci, czytelnicy Kroniki Tygodnia , słuchacze Radia Lublin i członkowie powołanej w tym celu Kapituły. W sobotę, 23 stycznia, w obecności członków Kapituły, organizatorów, zaproszonych gości i mediów Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, wręczył statuetkę zwycięzcy, Stanisławowi Ormowskiemu, a nominowanym: Dorocie Nowosad, Tomaszowi Kossowskiemu i Małgorzacie Czerniak – pamiątkowe dyplomy.

Morando 2009 - 1Morando 2009 - 2Morando 2009 - 3

Konkurs: “Inicjatywa Roku 2008” – rozstrzygnięty

2009-12-07

Na podstawie Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Pracy Kapituły zostali wyróżnieni:
I nagrodą – Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi “Amazonki” za projekt “Rak to wielka sztuka żyć od nowa”,
II nagrodą – Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu za projekt “Poznanie w działaniu – integracja międzypokoleniowa poprzez wolontariat”,
III nagrodą – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za Krokiem” za projekt ““3 w 1” prowadzenie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zamojszczyźnie”.

Konkurs: “Inicjatywa Roku 2008” - rozstrzygnięty Nagrody zostały ufundowane przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programy operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Prezydenta Miasta Zamościa i Starostę Zamojskiego.