Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wiadomości

ZFIS współorganizatorem konferencji

2010-03-12

“Rola organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – to tytuł konferencji, która odbyła się 10 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

czytaj dalej »

Prezes ZFIS - doceniona

2010-01-25

Dorota Nowosad – Prezes Zarządu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych – znalazła się wśród pięciu zamojskich osobowości nominowanych do tytułu MORANDO 2009.

Do konkursu mieszkańcy Zamościa zgłosili dziewiętnaście osób. O wyborze nominowanych decydowali internauci, czytelnicy Kroniki Tygodnia , słuchacze Radia Lublin i członkowie powołanej w tym celu Kapituły. W sobotę, 23 stycznia, w obecności członków Kapituły, organizatorów, zaproszonych gości i mediów Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, wręczył statuetkę zwycięzcy, Stanisławowi Ormowskiemu, a nominowanym: Dorocie Nowosad, Tomaszowi Kossowskiemu i Małgorzacie Czerniak – pamiątkowe dyplomy.

Morando 2009 - 1Morando 2009 - 2Morando 2009 - 3

Konkurs: “Inicjatywa Roku 2008” – rozstrzygnięty

2009-12-07

Na podstawie Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Pracy Kapituły zostali wyróżnieni:
I nagrodą – Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi “Amazonki” za projekt “Rak to wielka sztuka żyć od nowa”,
II nagrodą – Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu za projekt “Poznanie w działaniu – integracja międzypokoleniowa poprzez wolontariat”,
III nagrodą – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za Krokiem” za projekt ““3 w 1” prowadzenie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zamojszczyźnie”.

Konkurs: “Inicjatywa Roku 2008” - rozstrzygnięty Nagrody zostały ufundowane przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programy operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Prezydenta Miasta Zamościa i Starostę Zamojskiego.

Po debacie

2009-11-18

17 listopada w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak” odbyła się zapowiadana wcześniej Debata zatytułowana “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”. Jej głównym punktem była dyskusja panelowa w której udział wzięli: Pani Iwonna Stopczyńska, Pan Henryk Wujec, Ksiądz Mieczysław Puzewicz, Pan Jacek Wnuk i Pani Ewa Szczepańska. Dyskusji i debacie przysłuchiwali się zaproszeni goście: przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy osiedla i miasta.

Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia.

Zaproszenie na debatę - “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”

2009-11-02

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta Zamościa i powiatu zamojskiego na debatę obywatelską pod hasłem: “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”. Debata poruszająca problem aktywności społecznej mieszkańców, ich zaangażowania w sprawy publiczne, pracy w organizacjach pozarządowych, będzie próbą oceny aktualnej kondycji III sektora w regionie. Swoją obecnośc zadeklarowali już przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji pozarządowych z Warszawy i Lublina. Będzie okazja do wymiany poglądów, zdań, dlatego organizatorzy gorąco zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału i czekają na potwierdzenie obecności – telefonicznie: 0 84 6273775, lub e-mailowo: .

Debata odbędzie się 17 listopada 2009 roku w godzinach 11.00 – 14.00 w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” przy ul. S. Wyszyńskiego 28A.

Zaproszenie na szkolenia

2009-10-19

“Gospodarka finansowa i podstawy fundraisingu”, “Trening animacji lokalnej”, “Praca metodą projektową” - to cykl szkoleń, które organizuje w listopadzie i grudniu Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenia te są jednym z elementów aktualnie realizowanego przez ZFIS projektu “Razem łatwiej – od bierności do aktywności” dofinansowanego przez MPiPS w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegóły dotyczące: miejsca, terminów szkoleń (dla 2 grup) i formy zgłoszeń, znajdują się na formularzu do pobrania.

Do pobrania:

Prośba do organizacji

2009-09-15

Urząd Miasta Zamościa oraz Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych rozpoczęły procedurę opracowywania na rok 2010 dwóch projektów: “Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i “Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W związku z powyższym prosi się organizacje zainteresowane tymi problemami o udział w tworzeniu w/w dokumentów. Państwa propozycje niewątpliwie wskażą najważniejsze potrzeby w tym zakresie i - tym samym - wpłyną na większą skuteczność profilaktyki w przyszłości.

czytaj dalej »

Zaproszenie dla organizacji do udziału w Giełdzie III Sektora

2009-07-14

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych serdecznie zaprasza zamojskie organizacje pozarządowe do udziału w Giełdzie III Sektora pt. “Obywatelska biesiada aktywnych”.

Celem giełdy jest integracja środowiska pozarządowego oraz popularyzacja jego działań w mieście i powiecie.Będzie ona miała charakter otwartej imprezy kulturalno – rekreacyjnej, podczas której będziecie mieli szansę na promocję i zaprezentowanie tego, co robicie na co dzień, zainteresowanie i spopularyzowanie swojej oferty wśród mieszkańców miasta.

czytaj dalej »

Konkurs “Najlepsza inicjatywa roku 2008”

2009-07-09

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2008.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie zgłoszeń do 6 listopada 2009 roku na adres siedziby ZFIS: ul. S. Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Inicjatyw Roku 5 grudnia 2009 roku.

Główną nagrodą w konkursie jest komputer ufundowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Do pobrania:

ZFIS edukuje

2009-06-30

“Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie efektywnego zespołu w organizacji” – to temat kolejnego, wyjazdowego szkolenia, które odbyło się w dniach 22 – 24 czerwca w Krasnobrodzie. W zajęciach warsztatowych (i nie tylko) wzięło udział dwadzieścia osób, reprezentujących organizacje zarejestrowane w naszej bazie danych.