Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Galerie

Wizyta studyjna na Wybrzeżu-01 Wizyta studyjna na Wybrzeżu. (18–21 września 2012 roku) wizyta-w-schwaebisch-hall-03 Wizyta w Schwaebisch Hall (15 lipca 2012 roku) konferencja-o-sztuce-ulicy-01 Konferencja o sztuce ulicy (14 lipca 2012) festyn-z-iii-sektorem-01 Festyn z III Sektorem (17 czerwca 2012 roku) szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego-01 Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego (wrzesień – listopad 2011) debata-wolontariat-działanie-bezinteresowne-01 “Aktywni z natury - inkubator wolontariatu”. Debata: “Wolontariat działanie bezinteresowne”. (10 grudnia 2011 roku) gala-inicjatywa-pozarządowa-roku-2010-01 Gala - “Inicjatywa Pozarządowa Roku 2010” (7 grudnia 2011 roku) Inkubator wolontariatu na pólmetku 04 Inkubator wolontariatu na półmetku (26 października 2011 roku) piknik-sąsiedzi-z-zamoyskiego-01 Piknik “Sąsiedzi z Zamoyskiego” (12 czerwca 2011 roku) Gala Konkursu “Inicjatywa Roku 2009” 01 Gala Konkursu “Inicjatywa Roku 2009” (6 grudnia 2010 roku) Gala Konkursu “Inicjatywa Roku 2008” 01 Gala Konkursu “Inicjatywa Roku 2008” (8 grudnia 2009 roku) Relacja z Obywatelskiej Biesiady Aktywnych 01 Relacja z Obywatelskiej Biesiady Aktywnych (5 września 2009 roku) Szkolenie “Zarządzanie zasobami ludzkimi” 01 Szkolenie “Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie efektywnego zespołu w organizacji” (22 – 24 czerwca 2009 roku) Seminarium dla organizacji pozarządowych z Zamościa 01 Seminarium dla organizacji pozarządowych z Zamościa (25 maja 2009 roku) Szkolenie “Trening umiejętnosci interpersonalnych” 01 Szkolenie “Trening umiejętnosci interpersonalnych” (13 - 15 maja 2009 roku) Szkolenie “Public relations, marketing, lobbing” 01 Szkolenie “Public relations, marketing, lobbing - sprawne funkcjonowanie organizacji i poprawa wizerunku organizacji w środowisku lokalnym” (20 - 21 kwietnia 2009 roku) Szkolenie “Podstawy gospodarki finansowej i księgowości” 01 Szkolenie “Podstawy gospodarki finansowej i księgowości w organizacjach pozarządowych” (17 - 18 marca 2009 roku) Szkolenie “Zasady budowania i funkcjonowania partnerstw” 01 Szkolenie “Zasady budowania i funkcjonowania partnerstw” (17 - 18 lutego 2009 roku) Szkolenie “Strategia rozwoju organizacji” 01 Szkolenie “Strategia rozwoju organizacji” (22 - 23 stycznia 2009 roku) Szkolenie “Praca metodą projektową” 01 Szkolenie “Praca metodą projektową jako sposób pozyskiwania funduszy na działalność statutową” (11 - 12 grudnia 2008 roku) Szkolenie “Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych” 01 Szkolenie “Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych” (24 - 25 listopada 2008 roku)