Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“Razem Łatwiej - od bierności do aktywności”

Główne założenia projektu.

Projekt służy wzmocnieniu aktywności mieszkańców Zamojszczyzny, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wypracowaniu aktywnych form porozumienia z samorządem oraz integracji i promocji III Sektora.
Do udziału w projekcie zaproszone zostały wszystkie organizacje z Zamościa i powiatu zamojskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  • Giełda III Sektora, impreza integracyjna o charakterze kulturalno – rekreacyjnym “Obywatelska Biesiada Aktywnych”,
  • Konkurs dla organizacji pozarządowych “Inicjatywa Roku”,
  • Debata “Aktywni Obywatele Zamojszczyzny”,
  • szkolenia dla liderów organizacji,
  • promocja projektu i działań organizacji zamojskich.

Dofinansowanie projektu:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czas realizacji: lipiec - grudzień 2009 roku.