Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych

Prezes: Kamil Kabasiński
Sekretarz: Ewa Szczepańska
Skarbnik: Dorota Nowosad