Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Projekt “Platforma wsparcia” - Informacje o doradcach

Małgorzata Farion

Ekonomistka, 12 letnie doświadczenie w księgowości i zarządzaniu finansami w organizacjach pozarządowych, wieloletnia praktyka w zakresie rozliczania dotacji : samorządowych , ze środków Unii Europejskiej, w tym z funduszy PHARE i INTERREG         oraz innych środków zewnętrznych na działalność organizacji. Znajomość ustaw regulujących księgowość i gospodarkę finansową organizacji pozarządowych, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczególnie zlecania zadań publicznych organizacjom przez samorząd.

Monika Mróz

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poradnictwo z zakresu ustaw regulujących funkcjonowanie podmiotów sektora pozarządowego, pomoc w rejestracji organizacji pozarządowych oraz dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługa prawna projektów : interpretacja zapisów umów z grantodawcami, konsultacje umów dla osób zatrudnionych w projektach oraz rozwiązywanie innych problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji.

Ewa Szczepańska

Specjalistka EURO NGO ds. funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych ,ukończone studia podyplomowe „Integracja europejska i zarządzanie projektami Unii Europejskiej”, doradca ROSzEFS w woj. lubelskim w 2006 r., czternastoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, znajomość specyfiki funkcjonowania III Sektora, doświadczenie w pracy metodą projektową – autorka i realizatorka projektów społecznych, trener – szkoleniowiec.

Krystyna Rybińska–Smyk

Mgr filologii polskiej w zakresie upowszechniania kultury, korespondentka Gazety Wyborczej, opiekunka szkolnych kół dziennikarskich, wieloletnie doświadczenie w promowaniu organizacji pozarządowych w mediach oraz środowisku lokalnym, znajomość zagadnień zakresu PR w organizacjach, trener – szkoleniowiec. Redaguje strony internetowe Zamojsiego Forum Inicjatyw Społecznych i Zamojskiego Centrum Wolontariatu.