Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Ramowy program projektu “Platforma wsparcia”

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji

Dz.1.2.1. Wrzesień 2011 Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych – 16 godz.
Dz.1.2.4. Październik 2011 Zarządzanie organizacją pozarządową – 8 godz.
Dz. 1.2.2. Styczeń - Luty 2012 Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową – 32 godz.
Dz.1.2.3. Maj 2012 Rozliczanie, sprawozdawczość i controling w projektach -16 godz.
Dz.1.2.5. Październik 2012 Podstawy PR w organizacjach pozarządowych – 8 godz.

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji i samorządu terytorialnego

Dz.2.1.1 Listopad 2011 Prawne aspekty regulujące funkcjonowanie sektora samorządowego i pozarządowego -16 godz.
Dz.2.1.2. Listopad 2011 Zasady budowania i funkcjonowania partnerstw – 16 godz.
Dz.2.1.3 Listopad 2011 Opracowywanie i rozliczanie projektów partnerskich oraz oferty wspólnej – 24 godz.

Pozostałe działania

Dz.3.2. Październik - Grudzień 2011 Organizacja konkursu na “Inicjatywę Pozarządową Roku”
Dz.3.1. Czerwiec 2012 Giełda III Sektora
Dz.2.2. Czerwiec - Lipiec 2012 Wizyta Studyjna w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Dz.3.2. Październik - Grudzień 2012 Organizacja konkursu na “Inicjatywę Pozarządową Roku”
Dz.2.4. Grudzień 2012 Seminarium “Potencjał zamojskich organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych”
Dz.4. Wrzesień 2011 - Grudzień 2012 Inkubator wolontariatu dla organizacji pozarządowych