Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Projekt “Platforma wsparcia” - Uczestnictwo

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

(są do pobrania w dziale dokumenty)

  • formularz zgłoszeniowy instytucji / organizacji pozarządowej,
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • ankieta do bazy danych organizacji pozarządowych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona - Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Projektu:
Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych
Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”
ul. Wyszyńskiego 28A
22-400 Zamość
w terminie: do dnia 25.07.2011.

Organizacje / instytucje oraz ich przedstawiciele zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie do dnia 12.08.2011 drogą mailową lub telefoniczną.

Dokładne daty szkoleń i pozostałych działań projektowych uczestnicy otrzymają z minimum 10-cio dniowym wyprzedzeniem.