Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“1% od Nas - 1% dla Nas”

Zamojskie organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 wg wykazu opublikowanego w BIP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

lp nazwa organizacji adres numer krs
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych Zamość, ul. Koszary 60
e-mail: omsir@wp.pl
0000027592
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” Zamość, ul. Partyzantów 13
e-mail: zpitzam@interia.pl
www.zamojszczyzna.com.pl
0000028072
3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 10
0000037573
Cel szczegółowy:
koło terenowe
w Zamościu
4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Zamościu Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 14
e-mail: zk.zamosc@psouu.org.pl
www.zamosc.psouu.org.pl
0000044273
5. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych 41-800 Zabrze, ul. K. Brodzińskiego 4
e-mail: bzzienkiewicz@wp.pl
0000049628
Cel szczegółowy: Zamojski Oddział Rejonowy
6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” Zamość, ul. Peowiaków 6A
e-mail: biuro@spdn.pl
www.spdn.pl
0000057364
7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 50-007 Wrocław, ul. Kołłątaja 26A
e-mail: albert.zamosc@neostrada.pl
www.zamosc.bratalbert.org.pl
0000069581
Cel szczegółowy:
Koło Zamość
8. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” Zamość, ul. Śląska 45 A
e-mail: stowarzyszeniezamosc@wp.pl
0000070740
9. Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” Zamość, ul. Kolegiacka 16
e-mail: zamojskieamazonki@neostrada.pl
www.zamojskieamazonki.org
0000070766
10. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym Zamość, Płoskie 374
e-mail: stowarzyszenie11@wp.pl
www.sm-zamosc.blog.pl
0000070913
11. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” Zamość, ul. W. Reymonta 11
e-mail: serw0@poczta.onet.pl
www.sluzbaczlowiekowi2007.republika.pl
0000071988
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum „Santa Galla” Zamość, Łabuńki Pierwsze
e-mail: biuro@santagalla.pl
www.santagalla.pl
0000076900
13. Chorągiew Lubelska
Związku Harcerstwa Polskiego
20-078 Lublin,
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 7
e-mail: zamosc@zhp.pl
www.zamosc.zhp.pl
0000282152
Cel szczegółowy:
Hufiec Zamość
14. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza Zamość, ul. Szczebrzeska 3
e-mail: kosz7@op.pl
www.kosz.zam.pl
0000146476
15. Aeroklub Ziemi Zamojskiej Zamość, Lotnisko Mokre 115
e-mail: aerozam@wp.pl
www.aeroklubzamosc.pl
0000062988
16. Stowarzyszenie „Sercu z Pomocą” Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10
e-mail: kardiol@szpital.zam.pl
0000135017
17. Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82
e-mail: vis.zamosc@gmail.com
www.vis.zamosc.pl
0000208145
18. Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji Ustawicznej Zamość, ul. Peowiaków 14
www.edukacja-ustawiczna.org.pl
0000216734
19. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca” Zamość, ul. Boh. M. Cassino 12/12
e-mail: fundacja_oss@interia.pl
0000216888
20. Polski Czerwony Krzyż 00-561 Warszawa,
ul. Mokotowska 14
e-mail: zarzad.glowny@pck.ogr.pl
0000225587
Cel szczegółowy: Oddział Zamość
21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
e-mail: tpdlublin@interia.pl
0000269216
Cel szczegółowy: Oddział Zamość
22. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Zamość, ul. J. Zamoyskiego 1
e-mail: caritas_zamosc@o2.pl
0000350686
23 Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na Nowotwory Krwi
Zamość, ul. Peowiaków 1
e-mail:
0000268664
24 Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne Zamość, ul.S.Wyszyńskiego 28A
e-mail: ztf@ztf.pl
www.ztf.pl
0000076428
25 Zamojski Klub Rotariański Zamość, ul. Grodzka 2
e-mail: zamosc@rotary.org.pl
0000069884
26 Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA Zamość, ul. J.Klińskiego 5
e-mail: fundacja.zea@gmail.com
www.fundacjazea.mmknet.pl
0000380616
27 Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamość, ul. Akademicka 8
e-mail: zutw@onet.pl
www.zutw.wszia.edu.pl
0000265730
28 Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” im. Dobrego Pasterza w Zamościu Zamość, ul. Ks. Franciszka Zawiszy 10
e-mail: nadziej@vip.onet.pl
0000280686
29 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Zamość, ul. Żdanowska 3
e-mail: fmmzamosc@domypomocy.pl
0000037220